Chương 1: Người qua đường
Chương 2: Lôi Thú
Chương 3: Lôi Đình Chúa Tể
Chương 4: Chiến tranh cấp
Chương 5: Kiếm đâm
Chương 6: Công thành lui thân
Chương 7: Bình thường Bách Lý Thanh Phong
Chương 8: Song sát
Chương 9: Tương lai
Chương 10: Bó xương
Chương 11: Mưa kiếm giang hồ
Chương 12: Đàn Tiêu hợp tấu
Chương 13: Hỗn loạn
Chương 14: Xảo ngộ
Chương 15: Đêm tối
Chương 16: Điện
Chương 17: Lên men
Chương 18: Lắng lại
Chương 19: Vòng xoáy
Chương 20: Mua
Chương 21: Thu đồ
Chương 22: Tấn thăng
Chương 23: Súng bắn
Chương 24: Hung thủ
Chương 25: Đáng sợ
Chương 26: Nếm thử
Chương 27: Học tập khiến người vui vẻ
Chương 28: Phong độ
Chương 29: Cơ sở
Chương 30: Mắc nợ
Chương 31: Đàn hương đường phố
Chương 32: Chặn đường
Chương 33: Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng
Chương 34: Thận trọng
Chương 35: Như trút được gánh nặng
Chương 36: Xin giúp đỡ
Chương 37: Thần Ma Trấn Ngục Thể
Chương 38: Xin lỗi
Chương 39: Thiên địa tác hợp
Chương 40: Thái Cổ Lôi Thần một trăm linh tám thức luyện thể thuật
Chương 41: Không thể trêu vào
Chương 42: Chui vào
Chương 43: Ám sát
Chương 44: Đẫm máu
Chương 45: Ác ma
Chương 46: Anh hùng
Chương 47: Vương Cương
Chương 48: Lời khuyên
Chương 49: Tư tưởng giác ngộ
Chương 50: Dông tố

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI