Chương 1: Mượn tiền chôn cất phụ
Chương 2: Tô gia quyền thuật
Chương 3: Ban đêm đâm chọc
Chương 4: Chỉ hồ làm vợ
Chương 5: Đường Viên bút ký
Chương 6: Hiểu ra
Chương 7: Chuyển nhà chi hồ
Chương 8: Huyện thử
Chương 9: Giận chó đánh mèo
Chương 10: Cấm kỵ
Chương 11: Bực bội
Chương 12: Ép trả nợ
Chương 13: Đồng Sinh
Chương 14: Bóng mờ
Chương 15: Theo đuổi
Chương 16: Quý nhân
Chương 17: Không có duyên phận
Chương 18: Thẩm sư điệt
Chương 19: Chối từ
Chương 20: Thăng cấp
Chương 21: Chú ý
Chương 22: Thu cái tay
Chương 23: Tiểu nha đầu
Chương 24: Thổ huyết
Chương 25: Kỳ sĩ
Chương 26: Quỷ thần
Chương 27: Rất không hài lòng
Chương 28: Nói lỡ
Chương 29: Gặp lại
Chương 30: Quân cờ thi đấu
Chương 31: Mật thất dưới đất
Chương 32: Huyết sát phá
Chương 33: Yêu đình
Chương 34: Long quân
Chương 35: Giết người quân cờ thi đấu
Chương 36: Tặng cùng sách dạy đánh cờ
Chương 37: Bàn Long bí pháp
Chương 38: Phá cục
Chương 39: Đồng ý
Chương 40: Phải chết
Chương 41: Quý không thể nói
Chương 42: Thiên uy
Chương 43: Chân Long chi đạo
Chương 44: Thức tỉnh
Chương 45: Lệ khí
Chương 46: Vạn cá đến triều
Chương 47: Trong trẻo nhưng lạnh lùng
Chương 48: Đại hỏa
Chương 49: Trầm Thủy
Chương 50: Truyền tụng