Chương 1: Thạch Việt
Chương 2: Quỷ dị hạt châu
Chương 3: Thái Hư Tông
Chương 4: Thần bí không gian
Chương 5: Yến ca sư thúc
Chương 6: Thu hoạch linh đạo
Chương 7: Bán ra
Chương 8: Làm mưa
Chương 9: Học tập luyện đan
Chương 10: Thí luyện
Chương 11: Mộ Dung Hiểu Hiểu
Chương 12: Diệt trùng
Chương 13: Phệ Linh Phong
Chương 14: Xuất thủ
Chương 15: Thảo Mộc Quyết
Chương 16: Linh thực phu
Chương 17: Luyện chế Tích Cốc đan
Chương 18: Khoản tiền lớn
Chương 19: Bị tập kích cùng phản sát
Chương 20: Thần bí linh hồn
Chương 21: Thăm dò
Chương 22: Phi Long phong
Chương 23: Trần Hạnh Nhi
Chương 24: Nguyên nhân bệnh
Chương 25: Tiểu tài mê
Chương 26: Tiêu Diêu Tử
Chương 27: Lữ Thiên Chính
Chương 28: Hắc hóa bệnh
Chương 29: Xuỵt xuỵt
Chương 30: Tổ sư đường
Chương 31: Thôi Niệu Tán
Chương 32: Lão phu ngọc giản cùng ngươi có thể giống nhau sao?
Chương 33: Thạch sư đệ giúp đỡ chút
Chương 34: Chữa bệnh kiếm tiền
Chương 35: Tiêu Diêu Tử dụ lấy được
Chương 36: Chưởng môn triệu kiến
Chương 37: Hỏi thăm
Chương 38: Lừa đảo
Chương 39: Tuyên khắc linh văn
Chương 40: Không phải vung không thể
Chương 41: Mua Linh thú
Chương 42: Hoàng Phong Ngưu
Chương 43: Thái Hư Cốc
Chương 44: Tiên Thảo Thương Nghiệp Cung Ứng Chương 44
Chương 45: Đánh cược
Chương 46: Vì cái gì tu tiên?
Chương 47: Liệt Thần Thuật
Chương 48: Luyện đan khảo hạch
Chương 49: Thái Hư Kiếm Quyết
Chương 50: Phần Thiên Kiếm Quyết