Chương 1: Sớm đổ bộ
Chương 2: Thuế má thay đổi lớn
Chương 3: Thổ hóa phì
Chương 4: Allen đại nhân vạn tuế!
Chương 5: Tai mèo la lỵ
Chương 6: Đốc công nguyện vọng
Chương 7: Assassin đại sư tự thân dạy dỗ
Chương 8: Nồi sứ luyện thép
Chương 9: Thép còn có thể cong thành dạng này?
Chương 10: Tiểu địa chủ phản bội
Chương 11: Địa chủ mật đàm
Chương 12: Chế tạo dư luận
Chương 13: Tam quốc mị lực
Chương 14: Sờ đầu một cái
Chương 15: Không giống bình thường
Chương 16: Assassin đoàn lần thứ nhất hành động
Chương 17: Địa chủ rơi đài
Chương 18: Khoa học kỹ thuật điểm lệch ra thời đại
Chương 19: Xuất phát!
Chương 20: Chính thức hành động
Chương 21: Windsor
Chương 22: Giải phóng nô lệ
Chương 23: Nhân khẩu vấn đề
Chương 24: Phía Đông biên cảnh phong hỏa lên
Chương 25: Cái thứ nhất thép lò xo xuất thế
Chương 26: Sư Tâm phía Đông địa đồ
Chương 27: Nhân khẩu tăng nhiều
Chương 28: Tỷ đệ nhận nhau
Chương 29: Đại loạn sắp nổi
Chương 30: Huấn luyện quân sự
Chương 31: An bài công việc
Chương 32: Xi măng sinh ra
Chương 33: Bậc cân quắc không thua đấng mày râu
Chương 34: Liên quan tới Thuấn Thiểm
Chương 35: Binh chủng đặc sắc
Chương 36: Tiến vào 1 bước nghiên cứu
Chương 37: Mưa to thiên tai
Chương 38: Xi măng tường gạch cứng chắc không ngã
Chương 39: Lão nông chấn kinh
Chương 40: Lưu
Chương 41: Chế tạo cao su
Chương 42: Guồng nước máy khoan
Chương 43: Cách mạng công nghiệp thông cáo
Chương 44: Ngươi nên gội đầu
Chương 45: Hơi nước lực lượng
Chương 46: Khống chế quặng mỏ
Chương 47: 80 sợi neo máy kéo sợi
Chương 48: Miêu nương thương nhân mị lực
Chương 49: Rèn nòng súng
Chương 50: Đến từ Đại Thiết thôn người quan sát