Chương 1: Tìm tiên
Chương 2: Chớ hướng về tiên khất, dám tranh đấu cùng trời
Chương 3: Chém
Chương 4: Tiết thu phân. Nhân quả. Đạo tâm
Chương 5: Thông Minh đạo tâm
Chương 6: Vô căn tiên mạch
Chương 7: Bạch Vân Quan. Ôn nhu hương
Chương 8: Gánh nước cùng thử thách
Chương 9: Hoa. Rượu. Trăng
Chương 10: Hoàng Hạc Lâu
Chương 11: Trộm sách tặc
Chương 12: Thu ý nồng
Chương 13: Trộm rượu tặc
Chương 14: Tang Tiểu Mãn
Chương 15: Nhập tịch cảnh
Chương 16: Họa Long Quyết
Chương 17: Kim may
Chương 18: Đánh hai lần
Chương 19: Diện Bích Thạch
Chương 20: Lỗi chính tả
Chương 21: Đả Hổ Quyền
Chương 22: Hành Vân Bộ
Chương 23: Kình Hấp
Chương 24: Vẽ Rồng Điểm Mắt
Chương 25: Hoành câu
Chương 26: Động thiên
Chương 27: Tính Tính
Chương 28: Lão bà tử
Chương 29: Đầu gỗ
Chương 30: Kiếm cùng cờ
Chương 31: Chấn động mãnh hổ
Chương 32: Túi Càn Khôn
Chương 33: Rồng ngâm Thu Thủy
Chương 34: Tiên Luật Ty
Chương 35: Nhị tịch cảnh
Chương 36: Canh xương dê
Chương 37: Tang tiên sinh
Chương 38: Tị Thử Phù
Chương 39: Cụm núi rít gào
Chương 40: Giang Linh Tuyết
Chương 41: Thủ đan ngày
Chương 42: Hồn cùng khí
Chương 43: Đan biến
Chương 44: Bỏ cùng thủ
Chương 45: Buổi sớm sáng tỏ buổi tối có thể chết?
Chương 46: Túy ông tâm ý không ở cá
Chương 47: Túy ông tâm ý ở giai nhân
Chương 48: Lữ Tổ hai kiếm chém bách quỷ
Chương 49: Trên bàn cờ giai nhân tâm
Chương 50: Tinh diệu vô cùng đại sát cục