Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - Kiếm Khinh Dương

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Người mang Chí Tôn thiên tử chi huyết, mở ra mạnh nhất Thiên Tử Chi Nhãn!

Võ kỹ phục chế! Khát máu cuồng bạo! Khám phá hư ảo! Ký ức đọc đến! Phần Thế Hắc Viêm! Phân thân thuấn di! Không gian vỡ nát! Vô hạn tầm nhìn! Thời gian đình chỉ! ...

【 Hỗn Độn Thiên Đế 】 Lăng Phong: "Ta bằng này đôi mắt, dám gọi thiên địa run rẩy!"
Đã có người hỏi, liền giới thiệu một chút quyển sách các loại cảnh giới thiết lập.

Trước mắt xuất hiện cảnh giới có: Luyện Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Ngưng Mạch cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Thần Nguyên cảnh, Thần Hải cảnh.

Hậu kỳ còn sẽ có cảnh giới càng cao hơn: Tạo Hóa cảnh, Thiên Mệnh cảnh, Cửu Chuyển cảnh cùng Nhập Thần cảnh.

Yêu tộc thì chia: Yêu Binh, Yêu Tương, Yêu Soái, Yêu Quân, Yêu Vương, Yêu Hoàng, Yêu Đế, Yêu Thánh, Yêu Tổ.

Đối ứng nhân tộc: Ngưng Khí, Ngưng Mạch, Hóa Nguyên, Thần Nguyên, Thần Hải, Tạo Hóa, Thiên Mệnh, Cửu Chuyển, Nhập Thần.

Tu luyện công pháp phẩm cấp:

Bất nhập lưu công pháp, nhập lưu công pháp, Hoàng cấp công pháp, Huyền cấp công pháp, Địa cấp công pháp, Thiên cấp công pháp, Vương cấp công pháp, Thánh cấp công pháp, Thần cấp công pháp.

Binh khí phẩm cấp:

Phàm khí, Huyền khí, Bảo khí, Linh khí, Tiên Khí, Thần khí.

Ẩn chứa tự nhiên chi lực chí bảo phẩm cấp:

Tinh Thần Chí Bảo, Nhật Nguyệt Chí Bảo, Thiên Địa Chí Bảo, Thánh Đạo Chí Bảo, Cực Đạo Chí Bảo.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Mở mắt, đệ tam thụ đồng!
Chương 2: Cực Hạn Sát Lục, Thiên Tử Chi Nhãn!
Chương 3: Thiên Tử Chi Huyết, Lăng Phong thân thế!
Chương 4: Ngưng Thần Văn, Tu Thần thông!
Chương 5: Vấn Tiên Tông
Chương 6: Đoan Mộc Lão Quỷ?
Chương 7: Ám thương!
Chương 8: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân!
Chương 9: Trên người của ngươi, có thương tích!
Chương 10: Làm thịt chưởng môn nam nhân!
Chương 11: Sư tôn xuất thủ!
Chương 12: Toái Tinh Kiếm Quyết!
Chương 13: Kỳ tài!
Chương 14: Ta tới xử lý liền có thể!
Chương 15: Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc!
Chương 16: Thủ các trưởng lão!
Chương 17: Ngạnh tra tử!
Chương 18: Tàn phổ!
Chương 19: Thiên tài đổ ước!
Chương 20: Đêm trăng tròn! (Cầu Nguyệt Phiếu // Kim Đậu)
Chương 21: Tiểu tử ngươi, không đơn giản!
Chương 22: Sát chiêu đại thành, bại Tiêu Thanh Phong!
Chương 23: Giết người Dương Uy!
Chương 24: Chưởng môn mời!
Chương 25: Kim Tằm Cổ độc!
Chương 26: Đại Hoang Sơn mạch!
Chương 27: Hợp tác!
Chương 28: Tên ngu ngốc này!
Chương 29: Ngũ Sát! Đoàn diệt!
Chương 30: Ngưng Khí Lục Đoạn!
Chương 31: Tinh Thần Huyễn Diệt!
Chương 32: Tu La Nhãn lại khải, Tu La Sát Giới!
Chương 33: Rơi xuống nước thiếu niên!
Chương 34: Ta sẽ nhớ danh tự này!
Chương 35: Tàn Dương Kiếm Pháp!
Chương 36: Trộm học nghệ?
Chương 37: Giết ngược, Ngưng Khí Thập Trọng!
Chương 38: Tiêu Diêu Kiếm Bộ!
Chương 39: Thương Khung Phái Đại tiểu thư!
Chương 40: Tự mình đa tình!
Chương 41: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng!
Chương 42: Y Thánh truyền nhân!
Chương 43: Chưởng môn dâng trà!
Chương 44: Ngươi tốt độc!
Chương 45: Đến cửa giương oai!
Chương 46: Hỏi qua ta sao?
Chương 47: Ta chỉ ra một quyền!
Chương 48: Ngươi, nghĩ (muốn) chết hay là muốn sống?
Chương 49: Lung lạc!
Chương 50: Khương Uyển Tình!