Chương 1: Thiếu niên Lục Trần
Chương 2: Luyện Thể sáu tầng
Chương 3: Phế bỏ Lục Vũ
Chương 4: Lục Thiên Thành
Chương 5: Lục Võ ngươi muốn chết
Chương 6: Đối chiến Tam trưởng lão
Chương 7: Đường Minh
Chương 8: Đường phủ
Chương 9: Hợp tác
Chương 10: Tiến vào Thương Uyên sơn mạch
Chương 11: Yêu đan
Chương 12: Lân Giáp Hổ
Chương 13: Chém giết Lân Giáp Hổ
Chương 14: Đàn sói
Chương 15: Đột phá Ngưng Nguyên cảnh
Chương 16: Trở về
Chương 17: Ma Tượng Quyền
Chương 18: Tu liên
Chương 19: Cướp ngục
Chương 20: Liên tiếp đánh giết
Chương 21: Đánh giết Lục Hoành
Chương 22: Gặp lại Tô Tuyết
Chương 23: Đánh cược
Chương 24: Bẻ gãy nghiền nát
Chương 25: Thu hoạch được Chu Quả
Chương 26: Ngoại môn
Chương 27: Thuần Nguyên Công tầng thứ ba
Chương 28: Đối chiến Hàn Long
Chương 29: Đánh bại Hàn Long
Chương 30: Tu liên
Chương 31: Tịch Tĩnh sơn mạch
Chương 32: Dẫn thú
Chương 33: Gặp gỡ
Chương 34: Nhân Diện Tri Chu
Chương 35: Phản sát
Chương 36: Ngoại môn đệ nhất thiên tài
Chương 37: Giằng co
Chương 38: Khảo hạch bắt đầu
Chương 39: Liên thủ
Chương 40: Đại chiến
Chương 41: Hạng 1
Chương 42: Bôn Lôi Kiếm Pháp
Chương 43: Cấp B nhiệm vụ
Chương 44: Huyết Đồ
Chương 45: Ngưng Nguyên ngũ trọng không gì hơn cái này
Chương 46: Thiên Lăng thành phủ thành chủ
Chương 47: Hắc Phong sơn mạch
Chương 48: Huyết Sắc Cự Tích
Chương 49: Đánh giết Huyết Sắc Cự Tích
Chương 50: Phản kích