Chương 1: Hồ nước kinh hồn
Chương 2: Người này rất nguy hiểm
Chương 3: Nàng nghĩ tới
Chương 4: Trí nhớ kiếp trước
Chương 5: Trên cánh tay máu bầm
Chương 6: Người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa (1)
Chương 7: Người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa (2)
Chương 8: Dị năng thức tỉnh?
Chương 9: Thần kỳ biến dị linh căn
Chương 10: Lâm vào mê man
Chương 11: Không có cách nào an tâm
Chương 12: Tiểu yêu tinh
Chương 13: Đại cơ duyên
Chương 14: Bừng tỉnh
Chương 15: Xinh đẹp tiểu ca ca
Chương 16: Chưa từ bỏ ý định cặn bã nam
Chương 17: Mê người linh quả
Chương 18: Hưng sư vấn tội
Chương 19: Linh nhãn sơ hiện
Chương 20: Trong đầu thanh âm
Chương 21: Càn khôn thần ấn khí linh
Chương 22: Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết!
Chương 23: Tới cửa tìm đánh
Chương 24: Tô Oản xuất thủ
Chương 25: Kinh dị hình ảnh
Chương 26: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
Chương 27: Dám động người nàng
Chương 28: Ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng
Chương 29: Phía sau có cái tiểu tỷ tỷ
Chương 30: Bị chết thật thê thảm
Chương 31: Đánh mặt thức thứ nhất
Chương 32: Đánh mặt thức thứ hai
Chương 33: A Trung xuất hiện
Chương 34: Thực lực vượt quá tưởng tượng
Chương 35: Chân tướng phơi bày
Chương 36: Đánh mặt thức thứ ba
Chương 37: Quân Vô Cực năng lực mới
Chương 38: Thuật nhiếp hồn
Chương 39: Gian phu xuất hiện?
Chương 40: Bọn họ có một chân!
Chương 41: Vừa chết vừa quỳ
Chương 42: Cặn bã nam bị ngược
Chương 43: Thả hổ về rừng?
Chương 44: Tuyệt đối không thể nương tay!
Chương 45: Đuổi ra khỏi cửa
Chương 46: Dời xa
Chương 47: May mắn có Quân Vô Cực
Chương 48: Không đáng chú ý thần kỳ hạt đậu
Chương 49: Dã tâm bừng bừng
Chương 50: Tự làm tự chịu