Chương 1: Thâu thiên hoán nhật
Chương 2: Trương Tiểu Cường
Chương 3: Nam tước Wimbledon
Chương 4: Mưu đồ cùng quyết sách
Chương 5: Đưa đổi lãnh địa
Chương 6: Dạ tiệc
Chương 7: Phù thủy cùng giáo hội
Chương 8: Nghi thức
Chương 9: Đoàn lính đánh thuê Chiến Hùng
Chương 10: Chiêu mộ
Chương 11: Mượn thế
Chương 12: Kỵ sĩ sức ảnh hưởng
Chương 13: Lên đường
Chương 14: Trao đổi
Chương 15: Dựng trại
Chương 16: Hung bạo
Chương 17: Kỵ sĩ lực lượng
Chương 18: Trên đường
Chương 19: Sơ chiến người sói
Chương 20: Thần bắn
Chương 21: Phong chi tử
Chương 22: Huyết mạch
Chương 23: Báo thù
Chương 24: Đuổi
Chương 25: Mới bắt đầu
Chương 26: Nguyên do
Chương 27: Hang động
Chương 28: Luyện kim tháp
Chương 29: Quốc vương
Chương 30: Giá cả
Chương 31: Hoạch định cùng tu luyện
Chương 32: Nông phu lực lượng
Chương 33: Dân tự do
Chương 34: Quyết định
Chương 35: Phân hóa
Chương 36: Lão thực nhân ma
Chương 37: Sống chết thực tập
Chương 38: Đột phá
Chương 39: Kích động dã tâm
Chương 40: Đi tới trước
Chương 41: Luyện kim phụ binh
Chương 42: Một đoàn rối ren
Chương 43: Dân binh Renault
Chương 44: Va chạm
Chương 45: Buông tay đi làm
Chương 46: Gấu phương bắc
Chương 47: Bá tước Chebman
Chương 48: Ngạo mạn cùng thành kiến
Chương 49: Thổ lộ tâm tình
Chương 50: Trở về