Chương 1: Tần Vũ
Chương 2: Một vòng u lam
Chương 3: Vận mệnh cải biến
Chương 4: Đan phòng xử trí tư
Chương 5: Tu vi tiến nhanh
Chương 6: Dưới mặt đất không gian
Chương 7: Độc đan cùng Kim Đan
Chương 8: Phân giải phế đan
Chương 9: Lang Đột chi tử
Chương 10: Đại sư
Chương 11: Dưới váy
Chương 12: Trú Nhan Đan
Chương 13: Ma Đạo
Chương 14: Cưỡng bức
Chương 15: Cung phụng
Chương 16: Gặp lại Ninh Lăng
Chương 17: Nội môn đệ tử
Chương 18: Vượt qua kiểm tra
Chương 19: Trúc Cơ thí luyện
Chương 20: Bẫy rập
Chương 21: Chặn giết
Chương 22: May mắn
Chương 23: Đồng hành
Chương 24: Cố nương nương
Chương 25: Chương Chương
Chương 26: Hắc Thiên Ma
Chương 27: Trốn chết
Chương 28: Phơi nắng lấy Thái Dương chết
Chương 29: Mờ mịt ngư ông
Chương 30: Thời đại mới tu sĩ cọc tiêu
Chương 31: Nghịch chuyển Âm Dương
Chương 32: Hiểu lầm
Chương 33: Thâm tàng bất lộ
Chương 34: Đấu giá cực phẩm đan
Chương 35: Vùng khỉ ho cò gáy tốt bế quan
Chương 36: Tiểu Lam Đăng đệ nhị đạn
Chương 37: Vấn Thiên Các
Chương 38: Lãnh đạm
Chương 39: Khổng gia cung phụng
Chương 40: Thắng
Chương 41: Sát tinh tổ hai người
Chương 42: Huyết Độn đại pháp
Chương 43: 15 tiếng nổ
Chương 44: Gặp lại Chương Chương
Chương 45: Chính ma hội minh
Chương 46: Cừu nhân gặp mặt
Chương 47: Cường hãn Phá Thiên Quân
Chương 48: Ai nói... Tần mỗ thất bại
Chương 49: Bạo bắt đầu đánh chết
Chương 50: Hối đoái Thiên Lôi Trúc