Chương 1: Hệ thống siêu cấp tông môn
Chương 2: Trọng lực trận tăng phúc 9 lần
Chương 3: Quy tắc hiếm thấy
Chương 4: Luyện thể thập tam trọng đại tu sĩ
Chương 5: Thời gian của ngươi đến
Chương 6: Rời giường khí
Chương 7: 40 kim một ngày? Giá trị!
Chương 8: Lợi dụ? Nguy nhưng bất động
Chương 9: Tiện tay ném một cái
Chương 10: Dương Nhạc Nhạc
Chương 11: Người đệ tử thứ nhất
Chương 12: Đây chỉ là bắt đầu
Chương 13: Ôn Bình khiến người thất vọng
Chương 14: Triệu Tình không tin tà
Chương 15: Đuổi ta đi ta cũng không đi
Chương 16: Thăng cấp khu ký túc xá
Chương 17: Giao Long Nộ
Chương 18: Luyện thể thập tam trọng đại tu sĩ tại rửa chén
Chương 19: Ôn Bình, để ta đây làm công thôi
Chương 20: Phó hội trưởng kinh ngạc
Chương 21: Một thời gian uống cạn chung trà
Chương 22: Bách Phượng lâu
Chương 23: Phụ thân của Dương Nhạc Nhạc
Chương 24: Thi Hoa kinh ngạc
Chương 25: Dương gia biến cố
Chương 26: Ôn Bình xuất thủ
Chương 27: Tuyển đầu bếp
Chương 28: Hoài Diệp kinh ngạc
Chương 29: Cực phẩm đầu bếp tới tay!
Chương 30: Hoài Diệp không muốn đi
Chương 31: Ác Linh kỵ sĩ cưỡi chó
Chương 33: Luyện thể thập trọng
Chương 33: Mở ra khu ký túc xá
Chương 34: Ta muốn bao năm
Chương 35: Lý Nguyệt Mật
Chương 36: Kháo Sơn tông gấp gáp!
Chương 37: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!
Chương 38: Vân Lam phong ba
Chương 39: Ác Linh kỵ sĩ hiện!
Chương 40: Dương Hoa chết tại Bất Hủ tông?!
Chương 41: Sinh Mệnh Xì Gà
Chương 42: Một điếu thuốc trước khi ăn cơm
Chương 43: Một vạn một cây!
Chương 44: Kiếm chỉ Bất Hủ tông
Chương 45: Bị dọa đến không dám lên núi
Chương 46: Cung không đủ cầu xì gà!
Chương 47: Thông Huyền vào thành đến, Kháo Sơn tông động
Chương 48: Châm đưa tang!
Chương 49: Rút ra nhìn xem!
Chương 50: Quá chậm