Chương: 12 Nữ Thần (18+) Xuyên qua
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Từ Hôn
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Học Viện Nữ Thần
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Thôn Thiên Địa
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Nàng Ta Là Nữ Thần
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Một Đấm !
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Sư Phụ Bất Đắc Dĩ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Tỷ Võ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) 12 Thần Bảo
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Oanh Tạc
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Linh Cảnh
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Vô Sắc-Thực Thần Ma
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Bảo Ngọc
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Chiến Quang Lâm
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Giang Hồ Chợ Lớn
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Tái Sinh
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Phục Chế Thần Bảo
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Cuộn Thi Bắt Đầu
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Đổi Vai
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Lá Cờ Thứ 10
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Thuận Thiên Kiếm Chủ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Kết Quả
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Đơm Hoa
Chương: 12 Nữ Thần (18+) So Tài
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Đại Chiến Thành Cổ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Long Thể-Nhân Cốt
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Thế Hệ Phi Thường
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Phong Ấn
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Huyết Nguyệt
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Tử Linh
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Tái Ngộ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Song Phi
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Bí Cảnh
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Cổ Mộ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Long Ngạo Kinh Hoàng
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Giao Long Tỉnh Giấc
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Độc Giác-Lục Vũ-Tứ Vỹ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Lôi Long Linh Đế
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Lâm Gia Trang
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Ngũ Sắc-Phong Hồn Xích
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Dương Liệt
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Hưởng Thụ
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Tân Tú Tranh Tài
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Đậu Hủ-Óc Chó
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Vinh-Nhục
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Luân Hồi
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Chiết Xuất Linh Hồn
Chương: 12 Nữ Thần (18+) Đào Tẩu