Chương 1: Chiến thần trùng sinh
Chương 2: Thái Cổ Ngự Long Quyết
Chương 3: Nữ nhân vong ân phụ nghĩa
Chương 4: Đánh cược!
Chương 5: Hai bàn tay
Chương 6: Phật huyệt chi pháp
Chương 7: Mạch khí bên ngoài tụ
Chương 8: Vân Tiếu trộm Thương gia bảo vật!
Chương 9: Bị người nhờ vả
Chương 10: Từ hôn
Chương 11: Phong phú từ hôn lễ vật
Chương 12: Sự tình của mình, chính ta làm chủ!
Chương 13: Đây là các ngươi bức ta đó!
Chương 14: Đánh mặt
Chương 15: Huyết Nguyệt Giác
Chương 16: Xung kích dẫn mạch cảnh
Chương 17: Phàm giai cao cấp luyện mạch sư
Chương 18: Hỏa thuộc tính tổ mạch
Chương 19: Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương!
Chương 20: Hiện tại còn muốn giáo huấn ta sao?
Chương 21: Hắn tại trong phòng luyện đan!
Chương 22: Ăn miếng trả miếng
Chương 23: Mạch linh
Chương 24: Phù Độc
Chương 25: Linh giai trung cấp đan phương
Chương 26: Dám trộm cắp Thương gia đan dược!
Chương 27: Ta có thể giúp ngươi một tay!
Chương 28: Tranh hạng
Chương 29: Sinh tử chớ luận!
Chương 30: Chỉ thế thôi thôi!
Chương 31: Thương Hồi Ngọc tổ mạch
Chương 32: Linh giai cấp thấp mạch kỹ chi chiến
Chương 33: Huyết Thực Đan
Chương 34: Chân chính tổ mạch chi lực
Chương 35: Mạch hỏa chi uy
Chương 36: Tiếp ta ba chiêu!
Chương 37: Cái gì gọi là không muốn mặt?
Chương 38: Thật có lỗi, quấy rầy một chút!
Chương 39: Ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi!
Chương 40: Ta biết!
Chương 41: Lâm vào tuyệt cảnh
Chương 42: Đoạt ra sinh cơ
Chương 43: Thương gia tổ rắn
Chương 44: Hàng thế
Chương 45: Thiên mệnh
Chương 46: Thức tỉnh
Chương 47: Dẫn độc hương
Chương 48: Tranh đoạt quyền khống chế thân thể
Chương 49: Ngọc Hồ Tông
Chương 50: Mạc Tình