Chương 1: Trầm Phi
Chương 2: Thiên Tàn Ma Quyết
Chương 3: Ngươi sẽ phải hối hận
Chương 4: Trục xuất
Chương 5: Sơ lâm Trường Ninh Tông
Chương 6: Ra oai phủ đầu
Chương 7: Điểm đến là dừng?
Chương 8: Liệp Yêu thi đấu
Chương 9: Trung cấp Ấu Linh Yêu
Chương 10: Xuất thủ
Chương 11: Chấn kinh
Chương 12: Tin phục
Chương 13: Ngoài ý muốn
Chương 14: Các ngươi đi trước!
Chương 15: Ai là thợ săn?
Chương 16: Một món lễ lớn
Chương 17: Chết không thừa nhận
Chương 18: Tam trọng Phàm Thể Cảnh
Chương 19: Hồn Y sư Mạc Luân
Chương 20: Khai Sơn Tí
Chương 21: Trường Ninh Tông chủ chấn kinh
Chương 22: Trầm Phi thắng, một bồi mười!
Chương 23: Không dám nhận sao?
Chương 24: Đan Hồng Bá Quyền
Chương 25: Hứa Lương át chủ bài
Chương 26: Uy lực một tay
Chương 27: Ta nhận thua!
Chương 28: Trúng kế
Chương 29: Linh Yêu động
Chương 30: Huyết Nhãn Yêu Vượn
Chương 31: Cao cấp Ấu Linh Yêu
Chương 32: Cây côn kỳ quái
Chương 33: Thương tên phệ ma
Chương 34: Động tĩnh
Chương 35: Ngươi có gì dị nghị không?
Chương 36: Phù du hám trụ
Chương 37: Còn không hết hi vọng a?
Chương 38: Chuột khát máu độc biến dị
Chương 39: Lạc Nguyệt phòng đấu giá
Chương 40: Oan gia ngõ hẹp
Chương 41: Buông tay!
Chương 42: Đùa giỡn đại giới
Chương 43: Đều tới
Chương 44: Quỷ dị đấu giá
Chương 45: Diễn kỹ
Chương 46: Chính Ất Long Phượng Châm
Chương 47: Hồng Quân Lục Thương
Chương 48: Nhân tình
Chương 49: Đêm tối tập kích
Chương 50: Người áo đen không cam lòng