Chương 1: Hệ thống phát điên
Chương 2: Trượt chân thiếu nữ
Chương 3: Xác nhận qua ánh mắt
Chương 4: Thật là thơm
Chương 5: Gió có chút to
Chương 6: Nữ nhân = phiền phức!
Chương 7: Quật cường Trường Nhạc
Chương 8: Thâm sơn u lang
Chương 9: Ác chiến chúng lang
Chương 10: Cơ quan Bạch Hổ
Chương 11: Ta là hệ thống, hoảng đến một thớt
Chương 12: Nhìn thấu hệ thống gian kế
Chương 13: Thần kỳ cơ quan điểu
Chương 14: Xinh đẹp hiểu lầm
Chương 15: Tín vật đính ước
Chương 16: Hai bước thành thơ
Chương 17: Lý Nhị đến
Chương 18: Vui quá hóa buồn
Chương 19: Lý Tu chạy trốn
Chương 20: Lý Nhị nổi giận
Chương 21: Kinh động như gặp thiên nhân
Chương 22: Thái độ chuyển biến
Chương 23: Suốt đời mộng tưởng
Chương 24: Hệ thống anh quái
Chương 25: Đồng quy vu tận
Chương 26: Bị la lỵ nhặt về nhà
Chương 27: Nhân quả báo ứng
Chương 28: Khí Vận Chiến Châm
Chương 29: Rung động Đoan Mộc
Chương 30: Gả với ngươi
Chương 31: Lại muốn chạy trốn
Chương 32: Đường cong lưu người
Chương 33: Chấn kinh triều đình [ 4/4 cầu hoa tươi, phiếu đánh giá ]
Chương 34: Dọa ngốc chúng thần
Chương 35: Bạch Hổ kỵ binh
Chương 36: Trưởng tôn tâm tư
Chương 37: Ngàn dặm chi nhãn
Chương 38: Trường An rung chuyển
Chương 39: Ác bá lâm môn
Chương 40: Tông sư chi thế
Chương 41: Đổi trắng thay đen
Chương 42: Chân dung người
Chương 43: Trước ngạo mạn sau cung kính
Chương 44: Dự cảm bất tường
Chương 45: Chân tướng!
Chương 46: Thực chém đứt
Chương 47: Đại lão giáng lâm
Chương 48: Rèn đúc Tông sư
Chương 49: Nuôi cơm sao?
Chương 50: Ta nghĩ ăn cơm