Tuyệt Thế Linh Thần - Bách Lý Long Hà

Tuyệt Thế Linh Thần

Tuyệt Đại Thần Chủ - Tuyệt Thế Linh Thần.

Tô gia thiếu chủ Tô Mạc, thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn, lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác rưởi võ hồn, nhận hết khuất nhục... Lại xem Tô Mạc như thế nào bằng vào nghịch thiên võ hồn, một đường quật khởi, một đường nghịch tập... Luyện kỳ công, được kỳ bảo, xông tuyệt địa, chiến thiên kiêu, thôn phệ vô tận sinh linh, dung hợp chư thiên huyết mạch, ác chiến thiên hạ, tuyệt thế vô địch!

...

Cảnh giới: Thối Thế Cảnh - Luyện Khí Cảnh - Linh Võ Cảnh - Chân Linh Cảnh - Chân Cương Cảnh - Chân Huyền Cảnh - Võ Vương Cảnh - Võ Hoàng Cảnh... Còn tiếp

...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Võ hồn thức tỉnh
Chương 2: Kiếp trước và Kiếp này
Chương 3: Cửu Trọng Hải Đào Quyền
Chương 4: Ưu khuyết
Chương 5: Nhân cấp tam giai võ hồn
Chương 6: Oanh sát
Chương 7: Nhẫn trữ vật
Chương 8: Rác rưởi không bằng
Chương 9: Tử Kim Các
Chương 10: Lạc Huyên
Chương 11: Nhân cấp ngũ giai
Chương 12: Tới cửa vấn tội
Chương 13: Cuộc chiến sinh tử
Chương 14: Ngang ngược tàn ác
Chương 15: Huyết Đao Trại
Chương 16: Tô Mạc thực lực
Chương 17: Toàn bộ chém giết
Chương 18: Cổ gia có nữ Cổ Lam Tịch
Chương 19: Gặp lại Lạc Huyên
Chương 20: Thiếu thành chủ
Chương 21: Nhân cấp lục giai
Chương 22: Một bồi mười
Chương 23: Lưu Tinh Thương Pháp
Chương 24: Cường thế nghiền ép
Chương 25: Thần Phong Tuyệt Sát
Chương 26: Thiên Nguyên tông
Chương 27: Lâm Dương thành hội võ
Chương 28: Vây giết
Chương 29: Ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời
Chương 30: Thăng liền hai cấp
Chương 31: Thức tỉnh thất bại
Chương 32: Phong ấn
Chương 33: Hội võ bắt đầu
Chương 34: Kiêu ngạo không gì sánh được
Chương 36: Chọn trái hồng mềm bóp
Chương 37: Liệt Diễm Đao Pháp
Chương 38: Tiền Tam Giáp
Chương 39: Cường đại Ngụy Như Phong
Chương 40: Toàn trường chấn động
Chương 41: Đế Huyền Cung
Chương 42: Kim Lân hóa long
Chương 43: Lựa chọn
Chương 44: Phong Lăng đảo
Chương 45: Chặn giết
Chương 46: Nghiêm Tề
Chương 47: Theo gió vượt sóng
Chương 48: Ngoại môn đệ tử
Chương 49: Hai vị bạn cùng phòng
Chương 50: Lực công kích trắc thí bia
Chương 51: Ô Khuê