Chương 1: Võ hồn thức tỉnh
Chương 2: Kiếp trước và Kiếp này
Chương 3: Cửu Trọng Hải Đào Quyền
Chương 4: Ưu khuyết
Chương 5: Nhân cấp tam giai võ hồn
Chương 6: Oanh sát
Chương 7: Nhẫn trữ vật
Chương 8: Rác rưởi không bằng
Chương 9: Tử Kim Các
Chương 10: Lạc Huyên
Chương 11: Nhân cấp ngũ giai
Chương 12: Tới cửa vấn tội
Chương 13: Cuộc chiến sinh tử
Chương 14: Ngang ngược tàn ác
Chương 15: Huyết Đao Trại
Chương 16: Tô Mạc thực lực
Chương 17: Toàn bộ chém giết
Chương 18: Cổ gia có nữ Cổ Lam Tịch
Chương 19: Gặp lại Lạc Huyên
Chương 20: Thiếu thành chủ
Chương 21: Nhân cấp lục giai
Chương 22: Một bồi mười
Chương 23: Lưu Tinh Thương Pháp
Chương 24: Cường thế nghiền ép
Chương 25: Thần Phong Tuyệt Sát
Chương 26: Thiên Nguyên tông
Chương 27: Lâm Dương thành hội võ
Chương 28: Vây giết
Chương 29: Ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời
Chương 30: Thăng liền hai cấp
Chương 31: Thức tỉnh thất bại
Chương 32: Phong ấn
Chương 33: Hội võ bắt đầu
Chương 34: Kiêu ngạo không gì sánh được
Chương 36: Chọn trái hồng mềm bóp
Chương 37: Liệt Diễm Đao Pháp
Chương 38: Tiền Tam Giáp
Chương 39: Cường đại Ngụy Như Phong
Chương 40: Toàn trường chấn động
Chương 41: Đế Huyền Cung
Chương 42: Kim Lân hóa long
Chương 43: Lựa chọn
Chương 44: Phong Lăng đảo
Chương 45: Chặn giết
Chương 46: Nghiêm Tề
Chương 47: Theo gió vượt sóng
Chương 48: Ngoại môn đệ tử
Chương 49: Hai vị bạn cùng phòng
Chương 50: Lực công kích trắc thí bia
Chương 51: Ô Khuê