Chương 1: Vượt qua Đại Đường thành vú em
Chương 2: Nguy cơ sinh tồn treo đỉnh đầu
Chương 3: Bánh bao là khỏa cây cỏ cứu mạng
Chương 4: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ nhà
Chương 5: Bánh bao nóng nảy đối thủ luống cuống
Chương 6: Lần thứ nhất vào thành
Chương 7: Khách sạn gặp trộm
Chương 8: Hiểu lầm mọc thành bụi
Chương 9: Đêm tối thăm dò Lạc Hà trấn
Chương 10: Tiểu bánh bao nhỏ dẫn tới chú ý
Chương 11: Bánh bao tiến cung
Chương 12: Khách sạn Ô Long sự kiện
Chương 13: 1 ra trò vui
Chương 14: Tuổi trẻ chòm râu dài gia gia
Chương 15: Tặc tâm bất tử Hoàng Sinh Tài
Chương 16: Công chúa bại lộ
Chương 17: 1 cái truyền kỳ nhân vật
Chương 18: Lại tới 1 cái không chọc nổi
Chương 19: Làm sáng tỏ hiểu lầm
Chương 20: Khách sạn lần nữa khai trương
Chương 21: Đỗ Thiếu Thanh tiểu thí thân thủ
Chương 22: Hoàng Sinh Tài chạy
Chương 23: Diệt phỉ Lạc Hà trấn
Chương 24: Địch huyện lệnh lần nữa gặp khó
Chương 25: Dọa sợ 2 cái quý công tử
Chương 26: Không gì hơn cái này
Chương 27: Ngạo mạn Từ Phu Tử
Chương 28: Nữ nhi không đọc sách
Chương 29: Bệnh di truyền căn
Chương 30: Thần bổ đao Đỗ Thiếu Minh
Chương 31: Người sợ nổi danh
Chương 32: Nghiện rượu như mạng lão ma đầu
Chương 33: Hổ Tướng đã lâu đánh nhau kịch liệt
Chương 34: Tửu từ đâu đến?
Chương 35: Lão ma đầu xuất mã
Chương 36: Mẹ vợ mang thù
Chương 37: Đỗ gia ra chuyện
Chương 38: Trong núi mãnh hổ
Chương 39: Đả hổ
Chương 40: May mắn còn sống sót
Chương 41: Buông tha
Chương 42: Đoạt tửu
Chương 43: Lại lập 1 công
Chương 44: Khe nhỏ sông dài
Chương 45: Từ Phu Tử mộng
Chương 46: Nàng siêu hung
Chương 47: Hồng hiệp lại vào cung
Chương 48: Lão ma đầu dùng mánh lới
Chương 49: 1 tấm dược phương
Chương 50: Một con tiểu miêu miêu