Chương 1: Bất diệt tâm nguyện
Chương 2: Nhảy nhót vai hề
Chương 3: Tuyển chọn đệ tử
Chương 4: Đại đạo vô tình
Chương 5: Nghịch thiên mà
Chương 6: Cố ý làm khó dễ
Chương 7: Châm chọc nhục mạ
Chương 8: Tiên nhân thành thân
Chương 9: Động phòng hoa chúc
Chương 10: Cử hành hôn lễ
Chương 11: Mất hết mặt mũi
Chương 12: Nhân gian bi kịch
Chương 13: Người chậm cần bắt đầu sớm
Chương 14: Phế vật ngu ngốc
Chương 15: Minh minh thiên ý
Chương 16: Linh lực biến mất
Chương 17: Hắn phế vật
Chương 18: Mất hồn mất vía
Chương 19: Ngọc bội thần bí
Chương 20: Cuồn cuộn nham tương
Chương 21: Nghịch thiên cải mệnh
Chương 22: Đan lô bạo tạc
Chương 23: Kinh ngạc liên tục
Chương 24: Trưởng lão sinh nghi
Chương 25: Giấu giếm
Chương 26: Yêu thú hệ
Chương 27: Không chịu nổi một kích
Chương 28: Trưởng lão mời
Chương 29: Đấu trí so dũng khí
Chương 30: Lật lọng
Chương 31: Diệt sát trưởng lão
Chương 32: Khó hiểu bí ẩn
Chương 33: Kinh ngạc vạn phần
Chương 34: Bên trong tông tỷ thí
Chương 35: Tiến vào trước 10
Chương 36: Song hệ linh căn
Chương 37: Đại Hỏa Cầu Thuật
Chương 38: Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc
Chương 39: Ý nghĩ kỳ lạ
Chương 40: Tông chủ triệu kiến
Chương 41: Về nhà thăm người thân
Chương 42: Khinh người quá đáng
Chương 43: Xưa đâu bằng nay
Chương 44: Hữu duyên vô phận
Chương 45: Trở lại tông môn
Chương 46: Hung hăng
Chương 47: Điều tra chân tướng
Chương 48: Giận không kềm được
Chương 49: Âm thầm thiết kế
Chương 50: Thiên Hồ Mị Đan