Chương 1: Tần Liệt
Chương 2: Thần bí tinh bàn
Chương 3: Ác Nô
Chương 4: Nộ trừng phạt
Chương 5: Đan dược chiết xuất
Chương 6: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 7: Duy khoái bất phá (tốc độ là không thể phá)
Chương 8: Kinh động
Chương 9: Đường tiền tranh luận kịch liệt
Chương 10: Phóng đãng bá đạo
Chương 11: Vết rách
Chương 12: Thoát thai hoán cốt
Chương 13: Mộc Du Nhiên
Chương 14: Khiêu chiến
Chương 15: Cường thế nghiền ép
Chương 16: Cự hôn
Chương 17: Phía trên Nguyên Cổ Thành
Chương 18: Thế đạo hiểm ác đáng sợ
Chương 19: Giết người
Chương 20: Trung phẩm Tụ Khí Đan
Chương 21: Hắc thị
Chương 22: Phát tài đại kế
Chương 23: Nhất Phẩm Lư
Chương 24: Đại thủ bút
Chương 25: Trắng trợn mua
Chương 26: Cửu Thông Quyền
Chương 27: Linh khí Tụ Vân Kiếm
Chương 28: Ngoài thành vô tình gặp được
Chương 29: Kẻ thù tới cửa
Chương 30: Sống mái với nhau
Chương 31: Thâm tàng bất lộ
Chương 32: Manh Lĩnh Trận Đồ
Chương 33: Toái Cốt Đan
Chương 34: Linh Lung Dịch Cốt Quyết cùng Linh Ẩn Thuật
Chương 35: Ẩn tình
Chương 36: Trả thù
Chương 37: Mỹ Nhân Hiên
Chương 38: Nộ sát Ma Nghĩa
Chương 39: Chân Dương Cương Kính
Chương 40: Nhị cấp Thú Phù
Chương 41: An nguy vấn đề
Chương 42: Làm bậy a
Chương 43: Độ khó cao chiết xuất
Chương 44: Nguyên thần Đại viên mãn
Chương 45: Mộc gia gia chủ
Chương 46: Điều kiện
Chương 47: Giải quyết
Chương 48: Phục Nguyên Chi Pháp
Chương 49: Mộc phủ tranh chấp
Chương 50: Lung linh chi tâm