Ly Thiên Đại Thánh - Thần Bí Nam Nhân

Ly Thiên Đại Thánh

Chư thiên vạn giới bên trong, kia siêu thoát hết thảy, không chịu câu thúc tồn tại, bị xưng là đại thánh.

Nhân vật chính lúc đầu ko có tư chất tu tiên , nên khổ công luyện võ rồi đi lên con đường tu chân , truyện ko có yy nhiều gái , ngựa đực , chỉ có khổ công tu luyện , chém giết trốn chạy . Nvc có thể nói là vô tình , ko muốn có ràng buộc với các loại tình cảm chỉ lo tu luyện mong có ngày siêu thoát lên đỉnh cao nhất . Truyện của lão này t ko thích nhất về khoản tình cảm , tất cả các truyện lão này viết gái thì có , tính cách riêng biệt đặc sắc riêng ,nhưng toàn số phận bi thảm , em thì bị giết , em thì bỏ rơi chết già , em thì hi sinh vì nvc , em thì bị nvc xóa hết nhân quả vướng mắc để hắn tĩnh tâm tu luyện . Chưa có bộ nào nvc có người cùng đi suốt cuộc đời .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu