Chương 1: Cảnh gia thiên tài
Chương 2: Tẩu đại vận
Chương 3: Thương Khung Đệ Nhất Thần Công
Chương 4: Tương phản
Chương 5: Ân tình ấm lạnh
Chương 6: Kiếm tiền kế hoạch
Chương 7: Lưu Quang Kiếm
Chương 8: Một đòn giết chết
Chương 9: Đáng sợ dự phán
Chương 10: Phong Ảnh Lang
Chương 11: Cảnh Ngôn mừng như điên
Chương 12: Đột phá tầng năm
Chương 13: Thạch Ban Hổ Chi Vương
Chương 14: Nên hiện thân
Chương 15: Không dám tin tưởng
Chương 16: Một kiếm đánh bay
Chương 17: Bán ra tài nguyên
Chương 18: Kẻ ác
Chương 19: Vương Hạc kinh ngạc
Chương 20: Thu hoạch khổng lồ
Chương 21: Đột phá tầng sáu
Chương 22: Lần thứ hai trắc nghiệm
Chương 23: Tập trung
Chương 24: Cái này không thể nào
Chương 25: Cảnh Ngôn chiến Cảnh Lục Thành
Chương 26: Hai vị trưởng lão khiếp sợ
Chương 27: Đánh bay
Chương 28: Cảm tạ ngươi hào phóng
Chương 29: Đối với Cảnh Ngôn sắp xếp
Chương 30: Ta không thể
Chương 31: Thái độ biến hóa
Chương 32: Phiền phức tới cửa
Chương 33: Hạ chiến thư
Chương 34: Nỗ lực tầng bảy
Chương 35: Hù chết lão phu
Chương 36: Cửu Âm Quả
Chương 37: Cực Hạn Đối Chiến hiệp hội
Chương 38: Bọn họ quá yếu
Chương 39: Vội vã muốn chết
Chương 40: Cảnh Ngôn đặt cược
Chương 41: Điên rồi
Chương 42: Đông Lâm Thành đệ nhất hoàn khố
Chương 43: Vô cùng bạo tay
Chương 44: Đối chiến bắt đầu
Chương 45: Lý Thiên Phúc chấn động
Chương 46: Cực hạn uy năng
Chương 47: Võ học dung hợp
Chương 48: Thắng
Chương 49: Khoản tiền lớn
Chương 50: Kỳ Trân Hiên