Chương 1: Thông U học viện ngoại xá thủ tịch
Chương 1: Học Viện Thông U Ngoại Xá Thủ Tịch
Chương 2: Ta Còn Không Làm Cái Gì, Ngươi Liền
Chương 2: Ta còn chưa làm cái gì, ngươi liền
Chương 3: Ta Không Nghĩ Huyền Diệu
Chương 3: Ta không nghĩ lấy khoe khoang
Chương 4: Bị Từ Hôn Phế Vật Muốn Đột Kích Ngược
Chương 4: Bị từ hôn phế vật muốn nghịch tập
Chương 5: Nghe Tên Lại Như Phản Phái
Chương 5: Nghe tên tựa như phản phái
Chương 6: Bị Người Vây Đỡ Cảm Giác, Mừng Thầm
Chương 6: Bị người truy phủng cảm giác, mừng thầm
Chương 7: Chỗ Tốt Trước Tiên Bắt Đến Tay Lại Nói
Chương 7: Chỗ tốt trước nắm bắt tới tay lại nói
Chương 8: Lững Thững Đến Muộn Ngón Tay Vàng
Chương 8: Khoan thai tới chậm ngón tay vàng
Chương 9: Phiên bản suy yếu vì muốn tốt cho ngươi
Chương 10: Phích Lịch phù, Cẩm Vân hộp
Chương 11: Tứ Phương Bi Ứng Dụng Thăm Dò
Chương 11: Tứ phương bia ứng dụng thăm dò
Chương 12: Tự hủy đếm ngược
Chương 13: Quần Chúng Phỉ Nhổ
Chương 13: Mục tiêu công kích
Chương 14: Tự Nhận Thắng Chắc Ở Tay
Chương 14: Tự nhận nắm chắc thắng lợi nơi tay
Chương 15: Võ đạo thần thông loại thứ hai hình thái
Chương 16: Ngoài Cửa Chính Giới Vực Lối Đi
Chương 16: Ngoài cửa chính Giới Vực Thông Đạo
Chương 17: Hai vị thượng xá sư huynh
Chương 18: Nguy hiểm ở khắp mọi nơi
Chương 19: Bầy Yến Tập Kích
Chương 19: Yến quần đánh bất ngờ
Chương 20: Trong Lúc Lơ Đãng Tiết Lộ Tin Tức
Chương 20: Trong lúc lơ đãng lộ ra tin tức
Chương 21: U Châu Chu Thị, Song Nhật Ngang Trời
Chương 21: U Châu Chu thị, hai mặt trời hoành không
Chương 22: Lôi Điểu Lược Không, Nặng Nhẹ Hư Thực
Chương 22: Lôi Điểu lướt không, nặng nhẹ hư thực
Chương 23: Ngươi Đoạt Nhân Gia Phối Ngẫu
Chương 23: Ngươi đoạt người ta vợ
Chương 24: Nắm Lấy Cái Kia Dáng Vẻ Đẹp Trai
Chương 24: Bắt lấy cái kia dáng dấp đẹp mắt
Chương 25: Cắt Lôi Đình
Chương 25: Tiễn Lôi Đình
Chương 26: Lôi Trận
Chương 27: Một nam, một nữ, một chim
Chương 28: Nhật Nguyệt Đồng Huy, Bổn Nguyên Thuỷ Triều
Chương 28: Nhật nguyệt đồng huy, bản nguyên thuỷ triều lên xuống
Chương 29: Cứng Nhắc Rập Khuôn, Thái Dương Thái Âm
Chương 29: Cứng nhắc, Thái Dương Thái Âm