Chương: Thần Võ Chí Tôn Lời tựa
Chương 1: Vân Tiêu
Chương 2: Ân huệ lương bạc
Chương 3: Nghịch thiên cải mệnh
Chương 4: Một bước lên trời
Chương 5: Xa nhau
Chương 6: Có lợi có hại
Chương 7: Nguyệt nhi gặp nạn
Chương 8: Người ấy chết yểu
Chương 9: Học viện chấp sự
Chương 10: Ta tới cứu ngươi
Chương 11: Bộc lộ tài năng
Chương 12: Khu hổ nuốt chó sói
Chương 13: Phiền toái lớn
Chương 14: Lấy một chọi hai
Chương 15: Kinh tâm động phách
Chương 16: Thần bí thầy trò
Chương 17: Siêu cấp cường giả
Chương 18: Cổ gia thần bí
Chương 19: Nghỉ dưỡng sức
Chương 20: Thực lực tiến nhiều
Chương 21: Nghi ngờ
Chương 22: Tụ khí đan
Chương 23: Ngược đường mà đi
Chương 24: Đạo tặc trời sanh
Chương 25: Quét sạch Lâm gia
Chương 26: Bảo bối nhiều hơn
Chương 27: Trấn điếm chi bảo
Chương 28: Lâm Uy hộc máu
Chương 29: Kế hoạch có biến
Chương 30: Điên cuồng tăng lên
Chương 31: Phủ Lôi Vân
Chương 32: Tuyệt đại song kiều
Chương 33: Chị em gái
Chương 34: Thiên tài bối xuất
Chương 35: Tạm thời dịch quán
Chương 36: Mập mạp
Chương 37: Mập mạp tàn nhẫn
Chương 38: Huynh đệ
Chương 39: Xúc tất nói chuyện lâu
Chương 40: Máu mũi chảy đầy đất
Chương 41: Cường hào mập mạp
Chương 42: Tiêu tiền như nước
Chương 43: Thần binh
Chương 44: Khổng Cảnh Vân
Chương 45: Thu nhận học sinh bắt đầu
Chương 46: Lý tưởng cùng thực tế
Chương 47: Chênh lệch
Chương 48: Cướp đỉnh núi
Chương 49: Lúc nên xuất thủ liền ra tay