Chương 1: Đồ bỏ đi công pháp
Chương 2: Khiêu khích
Chương 3: Bộc phát xung đột
Chương 4: Trong đàm gặp nạn
Chương 5: Trong động quật là không diệt thể
Chương 6: Hắc Thủy Huyền Xà
Chương 7: Thái Cực Âm Dương Đồ
Chương 8: Tu vi tiến nhanh
Chương 9: Thượng cổ chiến kỹ chém huyền xà
Chương 10: Thập bội tốc độ tu luyện
Chương 11: Chọc giận ngươi thì như thế nào?
Chương 12: Vương Nguyên Trí đòn sát thủ
Chương 13: Kinh diễm -- mỹ nữ ra tắm
Chương 14: Thiên cổ Lôi Âm
Chương 15: Thiên cổ Lôi Âm
Chương 16: Nghe tin bất ngờ tin dữ
Chương 17: Đông Phương Thần
Chương 18: Thượng thanh lai khách
Chương 19: ~ Chương 20
Chương 20: Thái Huyền khai sơn chưởng vs thượng thanh phiên thiên thủ
Chương 21: Linh phù biến ảo, Bạch Hổ oai
Chương 22: Thuý Linh Phong
Chương 23: Ma khí ngập trời
Chương 24: Càn khôn giám
Chương 25: Thái Cực Đồ hiện
Chương 26: Thái Cực Đồ bay mất
Chương 27: Đốn ngộ -- phá vỡ mà vào thất trọng thiên
Chương 28: Phật đạo chi kị
Chương 29: Nửa năm
Chương 30: Chín mạch thi hội
Chương 31: Đối chọi gay gắt
Chương 32: Khư thiên bí văn
Chương 33: Ngọc giản pháp quyết
Chương 34: Vũ kỹ thần thông -- hóa binh luyện thể
Chương 35: Rút thăm
Chương 36: Tỷ thí bắt đầu
Chương 37: Xung khắc như nước với lửa
Chương 38: Huyền Vũ ấn vs Liệt Hỏa kỳ
Chương 39: Tranh đấu gay gắt
Chương 40: Hổ bổ nhào, bò
Chương 41: Thứ chín lôi đài, Đông Phương Thần
Chương 42: Ngươi đây là đang muốn chết
Chương 43: Cổ Phi vs Đông Phương Thần
Chương 44: Đối chiến pháp bảo
Chương 45: Chiến lực vô cùng
Chương 46: Không phục? Đánh tới ngươi phục!
Chương 47: Hãnh diện
Chương 48: Không hiểu tập sát
Chương 49: Kiếm tiên thuật, Ly Hỏa kiếm khí
Chương 50: Công đi cửu chuyển, thương thế tận càng