Chương 1: Minh châu cùng bụi
Chương 2: Thiên Thần Vạn Tượng Quyết
Chương 3: Nhục Thân bốn tầng
Chương 4: Ta quăng nàng nàng quăng ngươi
Chương 5: Gấp trăm lần tốc độ
Chương 6: Tam Thập Tam Trọng Thiên bí thuật
Chương 7: Trâu đều bay ở trên trời
Chương 8: Vô Trần kiếm pháp
Chương 9: Tứ đại ác bá
Chương 10: Một tiếng hót lên làm kinh người
Chương 11: Không có khả năng
Chương 12: Thiếu niên khí phách không thể giết
Chương 13: Thuế Phàm lâu
Chương 14: Vô Không kiếm
Chương 15: Trước tiên đánh đoạn chân của ngươi
Chương 16: Tất có một ngắn
Chương 17: Xung Khiếu khó khăn
Chương 18: Biển rừng đi săn
Chương 19: Hình người hung thú
Chương 20: Các ngươi không có sao chứ?
Chương 21: Sát lục chi kiếm
Chương 22: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 23: Hung hăng ăn hàng
Chương 24: Bạch viên bồi luyện
Chương 25: Huyết đàm
Chương 26: Chín tầng Thoát Thai!
Chương 27: Đại điển bắt đầu
Chương 28: Thăng Long Định Khiếu Tháp
Chương 29: Chỉ đến như thế!
Chương 30: Thanh Âm Hồi Lực Chung
Chương 31: Đánh bay rồi!
Chương 32: Kiếm pháp quyết đấu
Chương 33: Thiên phú thần thông!
Chương 34: Vô Trần Vô Cấu!
Chương 35: Thương Thiên Bá Cốt
Chương 36: Một trận chiến thành danh
Chương 37: Rục rà rục rịch dã tâm
Chương 38: Huyết hải thâm cừu
Chương 39: Ba đời đều là người nuôi cốt
Chương 40: Minh Thần cung
Chương 41: Mưa núi sắp tới
Chương 42: Thiên la địa võng
Chương 43: Sau cửa đồng
Chương 44: Phong Lâm phủ hạo kiếp
Chương 45: Quỷ Khư
Chương 46: Thần Thông cảnh giới!
Chương 47: Khổ tu phép thuật
Chương 48: Cửu Âm thạch
Chương 49: Tiểu thử tài
Chương 50: Cung phụng chi mời