Chiến Chùy Thần Tọa - Hán Triều Thiên Tử

Chiến Chùy Thần Tọa

Một cái hắc ám thời đại, máu và lửa thời đại .

Chư thần trò chơi như cũ tại tiếp tục, lại không biết chính bọn hắn cũng sắp tiến vào bàn cờ.

Man hoang chi địa, lục sắc tà ác triều cường quét sạch bốn phía.

Hắc ám bên trong, kẻ bất tử nhóm rời đi phần mộ, hướng người sống phát động chiến tranh.

Nhân loại đế quốc tân hoàng, nhất định phải chứng minh hắn có năng lực chống cự ngoại địch.

Ở trong hư không, hỗn độn hủ hóa lấy hết thảy, chỉ có người mạnh nhất mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó.

Cuối cùng, một trận đáng sợ phong bạo, xốc lên thế giới hủy diệt mở màn.

Nhưng là vẫn có một tia hi vọng, một cái linh hồn mang theo biến đổi kỳ ngộ, lại tới đây.
CVT: Truyện đã lọt top 300 bên qidian, đây thực sự là truyện có thành tích tốt nhất mình convert từ trước tới nay. Dù chưa biết nội dung nhưng mấy chương đầu đã thấy là không yy, phong cách lý trí, bình tĩnh. Đã đuổi kịp tác giả

Sửa đổi một số tên riêng lại cho đúng nhé:
Yurik=Ulric
hồ trung nữ sĩ=Lady of the Lake
Rick cấm vệ = cấm vệ Reiksguard
Tigers=Teclis
Gen nguyên thể = Primarch

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Uland trấn đêm đông
Chương 2: Kiếp trước kiếp này
Chương 3: Tìm kiếm hỏi thăm tung tích
Chương 4: Xuất phát trước chuẩn bị
Chương 5: Đáng sợ rừng rậm
Chương 6: Viện quân
Chương 7: Chém giết
Chương 8: Teresa - Petrovic
Chương 9: Cắm trại (thượng)
Chương 10: Cắm trại (hạ)
Chương 11: Xác nhận phương hướng
Chương 12: Kỵ sĩ vương quốc Brittania
Chương 13: Carlcenhaiwen
Chương 14: Butterbeer quán trọ
Chương 15: Thăm viếng
Chương 16: Bái phỏng lãnh chúa
Chương 17: Chiến Chùy Thần Tọa Chương 17
Chương 18: Tinh linh, người lùn, nhân loại
Chương 19: Bến tàu huyết chiến (thượng)
Chương 20: Bến tàu huyết chiến (hạ)
Chương 21: Ý chí giáng lâm
Chương 22: Cha cùng con
Chương 23: Lãnh chúa dài phòng yến hội (thượng)
Chương 24: Lãnh chúa dài phòng yến hội (trung)
Chương 25: Lãnh chúa dài phòng yến hội (hạ)
Chương 26: Xuất phát
Chương 27: Vứt bỏ thôn xóm
Chương 28: Xua lại sơn tặc
Chương 29: Đâm con nhím
Chương 30: Lời nói trong đêm (thượng)
Chương 31: Lời nói trong đêm (hạ)
Chương 32: Quang vinh con đường (tks Calsifer20)
Chương 33: Goblin đột kích
Chương 34: Emilia
Chương 35: Ryan suy đoán
Chương 36: Chẳng lành bóng ma
Chương 37: Urick tin tức
Chương 38: Dã thú nhân lại đến
Chương 39: Dạ tập
Chương 40: Ngăn cách cùng khoảng cách
Chương 41: Cao Sơn thành lũy (thượng)
Chương 42: Cao Sơn thành lũy (hạ)
Chương 43: Mặt băng chi chiến (thượng)
Chương 44: Mặt băng chi chiến (trung)
Chương 45: Mặt băng chi chiến (hạ)
Chương 46: Lawn - Rio - Cornwall
Chương 47: Đế quốc nghị hội
Chương 48: Milouden cảng
Chương 49: Bạch Lang kể chuyện xưa
Chương 50: Thánh võ sĩ Alfred