Chương 1: Đào hôn thiếu nữ đưa tới cửa
Chương 2: Ta học viên ta làm chủ
Chương 3: Thuộc tính giao diện
Chương 4: Chật vật thiếu niên
Chương 5: Tên học viên thứ ba
Chương 6: Hệ thống gói quà lớn
Chương 7: Cảnh giới cuồng bạo tăng lên
Chương 8: Thần kỳ quán cơm
Chương 9: Đại Ngưu thiên phú thần thông
Chương 10: Ngươi thật không có tư cách
Chương 11: Ngươi qua đây nha!
Chương 12: Hắn là Võ Đế cường giả?
Chương 13: Đại Ngưu thiên phú kinh khủng
Chương 14: Đường viện trưởng đều hâm mộ
Chương 15: Tướng Quân Phủ tiểu công tử
Chương 16: Tiểu công tử bị tát khóc
Chương 17: Quan binh đột kích
Chương 18: Viện trưởng nói không muốn thấy máu
Chương 19: Bách Luyện Tháp thí luyện
Chương 20: Lý Chí tâm sự
Chương 21: Giết chết ngươi rất đơn giản
Chương 22: Ta học viện cực kỳ rác rưởi
Chương 23: Chu Hải nói láo
Chương 24: Quân Vương đối thoại
Chương 25: Loạn quyền đánh chết lão sư phó
Chương 26: Đường viện trưởng rất khó khăn
Chương 27: Nhặt lên cho ta
Chương 28: Võ Thánh? Muốn chết sao?
Chương 29: Phế Vân Hải học viện Phó viện trưởng
Chương 30: Đế đô sôi trào
Chương 31: Học viện tiểu bỉ đêm trước
Chương 32: Học viện tiểu bỉ bắt đầu
Chương 33: Lý Chí tàn nhẫn
Chương 34: Được an bài?
Chương 35: Ta nói chuyện ngươi có ý kiến?
Chương 36: Thiết chùy dạy làm người
Chương 37: Ra tận danh tiếng
Chương 38: Chúng ta chỉ là đến đánh người
Chương 39: Đường viện trưởng muốn bàn người
Chương 40: Ngươi xứng sao? Ngươi làm gì?
Chương 41: Kế tiếp
Chương 42: Thiên Dụ học viện treo lên đánh
Chương 43: Học viện tiểu bỉ kết thúc
Chương 44: Ta chính là đánh giá cái giá cả
Chương 45: Đường viện trưởng thần côn thuộc tính
Chương 46: Đường viện trưởng ban thưởng
Chương 47: Hoàng thất đến
Chương 48: Hắc Sát tông giáng lâm
Chương 49: Tốt một chiêu Lư Sơn Thăng Long Phách
Chương 50: Một chưởng kinh quần hùng