Chương 1: Thanh Vân kiếm nô
Chương 2: Võ Đạo tam trọng!
Chương 3: Nếu có kiếp sau chớ làm tình si
Chương 4: Ngươi không được!
Chương 5: Tông môn hiểm ác
Chương 6: Kiếm gãy thân thể
Chương 7: Tụ nước thành hề Bôn Lưu Như Phong
Chương 8: Quyền kiếm hợp nhất
Chương 9: Sư huynh, kiếm của ngươi
Chương 10: Củng cố tu vi
Chương 11: Mời sư huynh chỉ giáo
Chương 12: Lưu Phong Kiếm Pháp
Chương 13: Tô Tử Dao
Chương 14: Tông môn nhiệm vụ
Chương 15: Danh kiếm Táng Hoa
Chương 16: Ngươi đi ta lưu, hai cái thu
Chương 17: Chuyện phật thân đi một bước giết một người
Chương 18: Thiếu hiệp lưu danh!
Chương 19: Kiểm kê thu hoạch
Chương 20: Cao thủ đối chiến
Chương 21: Kiếm pháp đại thành
Chương 22: Vân gia Thiếu chủ
Chương 23: Không dám quay đầu!
Chương 24: Đấm ra một quyền kinh thiên thế
Chương 25: Ta thật hận
Chương 26: Nhiệm vụ ban thưởng
Chương 27: Luyện hóa yêu đan
Chương 28: Ba chiêu đã qua!
Chương 29: Nhất phi trùng thiên!
Chương 30: Vô sỉ kiếm nô?
Chương 31: Lạnh lùng
Chương 32: Giữ lại thực lực
Chương 33: Đối thủ là Chu Vân
Chương 34: Long Hổ Sinh Uy
Chương 35: Hoa Tòng Hà Xử Khởi
Chương 36: Huyết Diễm Cốt giá trị
Chương 37: Cổ kiếm hộp
Chương 38: Một khoản tiền lớn
Chương 39: Dẫn Linh Quyết
Chương 40: Nghênh ngang rời đi
Chương 41: Tính sai thời gian
Chương 42: Tiên y nộ mã liệt diễm phồn hoa
Chương 43: Thắng lỗi lạc
Chương 44: Lâm mỗ bất tài
Chương 45: Lòng có mãnh hổ mảnh ngửi tường vi
Chương 46: Tình không biết nổi lên
Chương 47: Từ xưa đa tình không dư hận
Chương 48: Nguyệt hạ mỹ nhân
Chương 49: Cuồng Đao Môn người tới
Chương 50: Lấn ta tông môn không người?