Mục Thần Ký - Trạch Trư

Mục Thần Ký

Một đứa bé từ một thế giới thần bí được mang ra một vùng đất bị Thần vứt bỏ, được nuôi nấng bởi chín nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhưng phải sống trong vùng đất bị vứt bỏ này.

Hành trình tìm kiếm thân thế, lai lịch của đứa trẻ chăn bò qua những thế giới kỳ bí, đầy màu sắc.

Truyền kỳ bắt đầu từ câu nói: "Trời tối, đừng ra ngoài..."

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Trời tối đừng đi ra ngoài
Chương 2: Tứ Linh huyết
Chương 3: Thần thông
Chương 4: Thiên Ma Tạo Hóa công
Chương 5: Ly Giang Ngũ lão
Chương 6: Tiểu bất điểm nhi, chết
Chương 7: Linh Thai tường
Chương 8: Bà bà túi da
Chương 9: Hồng phấn khô lâu
Chương 10: Bóng tối xâm nhập
Chương 11: Phá tường
Chương 12: Vô song chiến kỹ
Chương 13: Gõ chết
Chương 14: Nguyên khí tôi thể
Chương 15: Trên nước đi lại
Chương 16: Miếu bên trong ấu nữ
Chương 17: Linh Thai phá tường
Chương 18: Hỏng hài tử
Chương 19: Bá thể thức tỉnh
Chương 20: Hình người Linh Thai
Chương 21: Dược lực thúc dục người mãnh liệt
Chương 22: Tượng đá bí mật
Chương 23: Giương oai xúc phạm
Chương 24: Phá trong lòng Thần
Chương 25: Lần thứ hai thức tỉnh
Chương 26: To bằng cánh tay
Chương 27: Linh Thai công pháp
Chương 28: Trên tường bóng người
Chương 29: Tiểu lừa gạt, đại lừa gạt
Chương 30: Trả thù
Chương 31: Ly Giang kiếm pháp
Chương 32: Nhìn thấy thần thương
Chương 33: Kiếm hoàn
Chương 34: Nãi nãi miếu
Chương 35: Hội chợ
Chương 36: Đại lôi âm tự
Chương 37: Đinh tai nhức óc
Chương 38: Như Lai đại thừa kinh
Chương 39: Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện
Chương 40: Mũi gió
Chương 41: Đẩy đao
Chương 42: Đêm khuya mị ảnh
Chương 43: Yêu tinh chạy đi
Chương 44: Thiên Ma tổ sư
Chương 45: Dũng giang Long cung
Chương 46: Long ah
Chương 47: Người thứ ba
Chương 48: Long Hồn
Chương 49: Một tấm lòng son
Chương 50: Tiểu hồ ly tinh

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI