Chương 1: Bàn Cổ khai thiên, Tử Vi tinh linh!
Chương 2: Ngẫu nhiên đạt được bảo vật, Tịnh Thế Bạch Liên!
Chương 3: Ma thần đột kích, tinh chi Ma thần
Chương 4: Một chút hi vọng sống, sửa chữa xác suất!
Chương 5: Ngôi sao bản nguyên, Kim tiên viên mãn!
Chương 6: Trời giáng công đức, tam tộc xuất thế!
Chương 7: Hoá hình mà ra, bần đạo Tử Vi!
Chương 8: Bắc Đẩu thất kiếm, Tinh Thần lục kiếm!
Chương 9: Tử Vi đế khiến, luyện hóa Bạch Liên!
Chương 10: Hỗn độn linh bảo, Thái Ất trung kỳ!
Chương 11: Mới vào hồng hoang, trên đường đi qua Thái Dương!
Chương 12: Phù Tang trên sào, Kim Ô trứng lớn!
Chương 13: Vật ấy cùng ta có duyên!
Chương 14: Thái Dương bản nguyên, mục tiêu Thái Âm!
Chương 15: Hi Hòa tỷ muội, hoá hình độ kiếp!
Chương 16: Hoá hình thành công, Thái Âm luận đạo!
Chương 17: Thái Dương chi kiếm, Thái Âm chi kiếm!
Chương 18: Có thể luyện tiên thiên, Thái Ất hậu kỳ!
Chương 19: Ước định Thường Hi, cáo biệt Thái Âm!
Chương 20: Bước vào đại địa, ngẫu nhiên gặp tam tộc!
Chương 21: Dị bảo sắp xuất hiện, ngư ông ở phía sau!
Chương 22: Dị bảo chân tướng, Bát Cảnh cung đèn!
Chương 23: Địa đèn xuất thế, Tử Vi ra tay!
Chương 24: Ngao Thanh đoạn trảo, Long Phượng liên thủ!
Chương 25: Thủ giết Phượng Hà, Tử Vi hung hăng!
Chương 26: Lại giết Kỳ Lân, Tinh Thần trận đồ!
Chương 27: Chung giết hai Long, đại chiến kết thúc!
Chương 28: Bế quan luyện bảo, Nhai Xế nổi giận!
Chương 29: Tứ Đại Thiên Hỏa, Phần Thiên Tử Hỏa!
Chương 30: Gan rồng phượng tủy, thần bí đạo nhân!
Chương 31: Tinh Thần cố nhân, đạo nhân thân phận!
Chương 32: Bần đạo Hồng Quân, gặp đạo hữu!
Chương 33: Đối chiến Nhai Xế, mười kiếm cùng xuất hiện!
Chương 34: Kiếm lục phát uy, Hồng Quân suy đoán!
Chương 35: Hồng Quân não bù, một con đường khác?
Chương 36: Kiếm thai đạo thể, đánh bại Nhai Xế!
Chương 37: Hồng Quân ra tay, Nhai Xế khủng hoảng!
Chương 38: Nhai Xế ngã xuống, kiếm thai chi mê!
Chương 39: Hồng Quân rời đi, Tổ Long phẫn nộ!
Chương 40: Kiểm kê thu hoạch, pháp tắc của kiếm!
Chương 41: Năm thu hoạch lớn, mưu Thí Thần Thương!
Chương 42: Năm phần mười xác suất, tăng lên tu vi!
Chương 43: Thái Ất viên mãn, đi đến phương Tây!
Chương 44: Tam muội chi nhất, ngẫu nhiên đạt được Quân Hỏa!
Chương 45: La Hầu hành động, thần bí động!
Chương 46: Thí Thần Thương hiện, lấy thương phương pháp!
Chương 47: Đến Thí Thần Thương, La Hầu phẫn nộ!
Chương 48: Giao du phương Tây, sơn mạch Dược Viên!
Chương 49: Tiên thiên linh căn, ngũ châm tùng hiện!
Chương 50: Đến ngũ châm tùng, thần bí thổ nhưỡng!