Chương 1: Đoạt xá Đại Đế! Mỗi ngày rút thưởng!
Chương 2: Cửu Châu Tông trước! Đại địch xâm phạm!
Chương 3: Trong cơ thể lực lượng khủng bố! Cách không một chỉ!
Chương 4: Lần lượt vẫn lạc! Thực lực nghiền ép!
Chương 5: Thiên Âm Tông! Thiên Âm Cầm!
Chương 6: Một chỉ hủy cầm! Chấn động toàn trường!
Chương 7: Tâm niệm động! Diệt tứ tông!
Chương 8: Nhất niệm! Đất rung núi chuyển!
Chương 9: Đế uy hiển! Vạn vật triều bái!
Chương 10: Đến thu thành quả lúc này!
Chương 11: Ta là Thiên Âm Tông tứ đại hộ pháp!
Chương 12: Xin lỗi, hắt hơi một cái!
Chương 13: Đế Huyền Đan! Sâm tạo hóa!
Chương 14: Chân đạp hư không diệt tạo hóa!
Chương 15: Tứ phương Huyền Vực! Bát đại tông môn!
Chương 16: Thiên âm động! Phạt cửu châu!
Chương 17: Nam Vực loạn! Bát phương nhìn chăm chú!
Chương 18: Gió thổi báo giông tố sắp đến!
Chương 19: Hội nghị cấp cao! Vội vàng ở trước mắt!
Chương 20: Biện pháp duy nhất, giao ra hung thủ?
Chương 21: Tông phân hai phái! Mâu thuẫn kích tiến!
Chương 22: Thời khắc tồn vong! Đại trận mở ra!
Chương 23: Công Pháp Các tầng thứ sáu! Thất Tinh Đồ!
Chương 24: Khôi phục Đại Đế chi thể xử lý pháp!
Chương 25: Chọn công pháp! Mục tiêu sơ bộ!
Chương 26: Diễn biến công pháp! Tông môn chí bảo!
Chương 27: Thiên tư hơn người! Thiên phú tuyệt luân!
Chương 28: Sôi sục cửu châu! Sĩ khí trùng thiên!
Chương 29: Cách nhau vạn mét! Bước vào mộng đẹp!
Chương 30: Người trong mộng! Liễu Bạch Phụng tuyệt vọng!
Chương 31: Bị mộng cảnh chi phối sợ hãi!
Chương 32: Hư không nhất chỉ! Mộng cảnh tan vỡ!
Chương 33: Ác mộng thức tỉnh! Thâu đạo giả?
Chương 34: Sóng ngầm cuồn cuộn! Tề tụ cửu châu!
Chương 35: Ma Cầm động! Lay động cửu châu!
Chương 36: Cửu Thiên Huyền Ma Cầm vs hộ tông đại trận!
Chương 37: Một đợt vở kịch hay! Sắp diễn ra!
Chương 38: Cờ ẩn hiện! Đại trận phá!
Chương 39: Phản đồ Lâm Khôi! Hy vọng phá diệt!
Chương 40: Thiên âm tề động! Tuyệt vọng cửu châu!
Chương 41: Quỷ dị chết bất đắc kỳ tử! Tô Mục hàng lâm!
Chương 42: Một thân một mình! Bước ra cửu châu!
Chương 43: Thất Tinh Đồ hiện! Tiêu diệt vạn người!
Chương 44: Thất Tinh Đồ vs Huyền Ma Cầm!
Chương 45: Tiếp theo sẽ là một đợt đồ sát!
Chương 46: Còn chưa bắt đầu đã chiến đấu kết thúc!
Chương 47: Thân phận công bố! Lá bài tẩy cuối cùng!
Chương 48: Nhân Hoàng pháp chỉ! Khủng bố hình chiếu!
Chương 49: Ngươi tính là cái thứ gì!
Chương 50: Miêu cẩu cũng dám tự xưng Nhân Hoàng?