Chương 1: Đáy biển đỉnh nhọn
Chương 2: Thản nhiên tay
Chương 3: Lần đầu tiên cứu người
Chương 4: Dị văn dược
Chương 5: Đông Châu đại học viện y học
Chương 6: Chuột mang khối u
Chương 7: Trên tường chữ bằng máu
Chương 8: Dị văn dược thí nghiệm
Chương 9: Vô danh cái bọc
Chương 10: Cuối cùng đập đến trên màn hình
Chương 11: Lai Sinh nghiên cứu khoa học công ty hữu hạn
Chương 12: Lên sân thượng
Chương 13: Giải phẫu cơ hội
Chương 14: Vận thi người
Chương 15: Dị dạng di thể
Chương 16: Dưới da màu đen tích dịch
Chương 17: Xoắn thiển da thịt
Chương 18: Chính thức lá gan
Chương 19: Tập tranh ảnh tư liệu thượng bút ký
Chương 20: Trong mộng cây khô
Chương 21: Trong điện thoại khàn giọng nói nhỏ
Chương 22: Những văn kiện kia
Chương 23: Y học kỹ năng thi đấu
Chương 24: Lồng sắt trung mấy cái gì đó
Chương 25: Quỷ dị mỹ cảm
Chương 26: Mất đi người rít gọi
Chương 27: Dị dong bệnh
Chương 28: Gãi bới ra phản xạ
Chương 29: Ngoại tộc bộ phận
Chương 30: Cứng rắn làn da
Chương 31: Bản cốt đằng sau
Chương 32: Âm u tầng hầm ngầm
Chương 33: Thắng được danh sách
Chương 34: Xử tử khỏa thân chuột, xử tử điện thoại
Chương 35: Gây ra ảo giác phương pháp
Chương 36: Trong giáo đường mọi người
Chương 37: Ly biệt cùng bắt đầu
Chương 38: Bình thẩm thất
Chương 39: Nhân cách trắc nghiệm
Chương 40: Tinh thần bình thường
Chương 41: Bình luận kiểm kết quả tờ đơn
Chương 42: Linh Tri Tính quá cao
Chương 43: Thiên Cơ cục
Chương 44: Ngoại khoa giải phẫu huấn luyện
Chương 45: Mỹ diệu xúc cảm
Chương 46: Ngoại khoa học, giải phẫu học, bệnh tâm thần học
Chương 47: Chuối tiêu thượng kỹ thuật hàm lượng
Chương 48: Chó mặt người
Chương 49: Lần đầu tiên mổ chính
Chương 50: Khuyển khai mở ngực thuật