Chương 1: Huyễn Hải cổ các
Chương 2: Mang ngươi tham quan nha?
Chương 3: Không nghe lời thì?
Chương 4: Đây là ngươi đạo phục
Chương 5: Từ nay về sau cũng là người nhà
Chương 6: Sắc đẹp
Chương 7: Xoa áo thủ pháp!
Chương 8: Sư đồ tình thâm
Chương 9: Đi ra ngoài
Chương 10: Dạ Minh thành
Chương 11: Gặp qua lại như thế nào?
Chương 12: Đồ nhi là hoàn mỹ?
Chương 13: Vi sư rất hung tàn
Chương 14: Nhiều kiểu lăn lộn
Chương 15: Biết quá nhiều
Chương 16: Bản tính như thế
Chương 17: Tầm bảo đi rồi
Chương 18: Thủy Cung Khuyết
Chương 19: Trong quan tài nữ tử
Chương 20: Hi vọng ân công thành toàn
Chương 21: Ân công nếu là không chê
Chương 22: Như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận sờ đến?
Chương 23: Nên đánh!
Chương 24: Sư tôn đối đãi chúng ta vô cùng tốt
Chương 25: Kiếm ý
Chương 26: Vì sao không có sư nương?
Chương 27: Hưởng lạc chi thành
Chương 28: Ngươi cũng xứng?
Chương 29: Thiên Mệnh các chủ
Chương 30: Ngươi là ma quỷ sao?
Chương 31: Đồ Nhi Ngoan Ngươi Để Mặc Vi Sư Phạt Đi Chương 31
Chương 32: Đồ Nhi Ngoan Ngươi Để Mặc Vi Sư Phạt Đi Chương 32
Chương 33: Không coi ai ra gì
Chương 34: Tỷ thí
Chương 35: La Thanh phái chưởng giáo
Chương 36: Nhân Thần
Chương 37: Các chủ tha mạng
Chương 38: Ngươi dám giết ta?
Chương 39: Cái gọi là đã từng
Chương 1: Đạo phục? Đưa người á!
Chương 2: Thiên Thánh quốc, Thái Sư gia
Chương 3: Vĩnh Văn Đế
Chương 4: Nhất định không nên tin nha!
Chương 5: Cạn kính Đào Nguyên
Chương 6: Rời đi Huyễn Hải
Chương 7: Hồ Tâm Đảo, du thuyền
Chương 8: Giang Nam Tiêu gia
Chương 9: Hoa anh đào tung bay
Chương 10: Ai dám!
Chương 11: Tô Đào Nhi bạn bè