Chương 1: Thiếu niên Vân Hi
Chương 2: Thích ăn dấm thanh mai trúc mã
Chương 3: Quần tinh chi mộng
Chương 4: Sơ Thủy Tam Tinh Linh
Chương 5: Kinh khủng các bạn gái trước
Chương 6: Thí luyện bắt đầu
Chương 7: Tân thủ thí luyện
Chương 8: Hà mã phải chết
Chương 9: Hắc Ám sâm lâm người giữ cửa
Chương 10: Hoa Hỏa kiếm
Chương 11: Năm đó mùa hè đại tỷ tỷ
Chương 12: Hoa Hỏa nhược điểm
Chương 13: Thụy Mỹ Nhân chi hôn
Chương 14: Ba viên hạt giống
Chương 15: Hoa Hỏa hạt giống
Chương 16: Tìm tới cửa Hoa Hỏa
Chương 17: Trân quý Meire
Chương 18: Vân Hi tiềm lực
Chương 19: Gia tốc hạt giống
Chương 20: Ánh mắt ghen tị
Chương 21: Kẻ đến không thiện
Chương 22: Truy sát
Chương 23: Đao bổ củi
Chương 24: Không giống với thế giới
Chương 25: Thuấn sát
Chương 26: Song Tử Thánh Nữ
Chương 27: Bị bắt lấy được Vân Hi
Chương 28: Nguy hiểm tỷ muội
Chương 29: Bí mật của các nàng
Chương 30: Yêu đương trúng độc Thánh Nữ
Chương 31: Chúng ta đi bắt con ba ba
Chương 32: Buông ra con ba ba kia
Chương 33: Yêu đương ngôi sao
Chương 34: Tỏ tình
Chương 35: Tín vật đính ước
Chương 36: Tinh Nguyệt Chi Hoàn
Chương 37: Trở về
Chương 38: Chen chúc mà tới
Chương 39: Cực hạn tu luyện
Chương 40: Xuất quan
Chương 41: Thí luyện lại mở
Chương 42: Thạch Tượng quân đoàn
Chương 43: Máu tươi cùng tử vong
Chương 44: Bộc phát Vân Hi
Chương 45: Đánh giết
Chương 46: Rèn đúc
Chương 47: Thương binh
Chương 48: Ngũ hổ tướng
Chương 49: Hùng Hỏa Long
Chương 50: Thiếu nữ chiến Ác Long