Chương 1: Địa Phủ
Chương 2: Đầu thai
Chương 3: Tu luyện triều dâng
Chương 4: Thối Thể tám tầng
Chương 5: Trắc Linh Xích
Chương 6: Kinh khủng thiên phú
Chương 7: Nắm
Chương 8: Trời sinh Thánh thể
Chương 9: Nguyên Đan đều có thể
Chương 10: Trùng mạch
Chương 11: Phích Lịch Mai Hoa Đao
Chương 12: Đại Bằng có ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cửu vạn lý
Chương 13: Chú Linh Dược Dịch
Chương 14: Ba đầu Ẩn Mạch
Chương 15: Thập Vạn Đại Sơn
Chương 16: Ta là ai, ta ở đâu?
Chương 17: Đao ý
Chương 18: Phượng Hoàng thảo
Chương 19: Tống Thanh Vân
Chương 20: Dẫn xà xuất động
Chương 21: Một cái lạnh nhạt đi ngang qua Ngọc Vĩ Hạt
Chương 22: Bắt hạt tử
Chương 23: Ta Cố Chuẩn là cái hòa bình chủ nghĩa người
Chương 24: Vạn Thú ngữ
Chương 25: Đến cùng ai mới là Yêu thú a?
Chương 26: Lấn xà quá đáng
Chương 27: Bảo khố
Chương 28: Bồi dưỡng thuộc hạ ý nghĩ
Chương 29: Âm Dương Chuyển Luân Hóa Long Kinh
Chương 30: Bát Cửu Huyền Công
Chương 31: Đi mà quay lại
Chương 32: Mắt trợn tròn Ngân Nguyệt
Chương 33: Dược Thần cũng không gì hơn cái này
Chương 34: Truyền Kỳ dược sư
Chương 35: Trùng kích Đỉnh Lực cảnh
Chương 36: Kết đỉnh
Chương 37: Cả đời tội, đời đời tội
Chương 38: Cố Chuẩn trăng tròn yến
Chương 39: Phách lối Hoàng Thành
Chương 40: Cùng lên đi
Chương 41: Đạo hữu, ngươi muốn chết như thế nào?
Chương 42: Gia nhìn ngươi rất khó chịu
Chương 43: Hóa Cốt Tán
Chương 44: Ngũ sắc Huyền Phong tháp
Chương 45: Giậm chân giận dữ Hoàng Trung
Chương 46: Châu chấu đá xe
Chương 47: Khai mở động phủ
Chương 48: Điên cuồng luyện đan
Chương 49: Đào đất thiếu niên
Chương 50: Thần Khư