Chương 1: Siêu cấp máy phụ trợ
Chương 2: Canh gà đại bổ
Chương 3: Thần bí quái ngõ hẻm
Chương 4: Hổ Hạc Song Hình Quyền
Chương 5: Ta muốn cắn thuốc
Chương 6: Ban ngày ban mặt tội phạm giết người
Chương 7: Nam Yên bảo trai
Chương 8: Mặt người lại xuất hiện
Chương 9: Phật tượng bí mật
Chương 10: Hùng Bi thung bộ
Chương 11: Thanh Phong đạo sĩ
Chương 12: Làm tặc
Chương 13: Thần bí nhấc quan tài người
Chương 14: Cứu tràng
Chương 15: Thu hoạch mới
Chương 16: Đánh nhau!
Chương 17: Tần công tử
Chương 18: Người trẻ tuổi muốn thành thành thật thật
Chương 19: Mặt nạ
Chương 20: Ném tiêu
Chương 21: Thiết Bố Sam
Chương 22: Bạch Hà thôn
Chương 23: Trong nước quái ảnh
Chương 24: Hữu kinh vô hiểm
Chương 25: Học đao
Chương 26: Đao khí
Chương 27: Thất Tinh giám
Chương 28: Truy nã đạo tặc
Chương 29: Giang Nam ác tặc Bách Nhân phổ
Chương 30: Khinh công
Chương 31: Đêm gặp
Chương 32: Thiên Ma tâm giới
Chương 33: Mai phục
Chương 34: Huyền Thiên bảo giám
Chương 35: Nháy mắt bạo tạc
Chương 36: Ra ngoài thử nghiệm
Chương 37: Cọp con
Chương 38: Tần gia thiếu gia nuôi đầu hổ
Chương 39: Thiên Ma tà nhận năng lực
Chương 40: Hoàng phong bốn sói
Chương 41: Độc Nhãn hổ Từ Tam
Chương 42: Thích khách
Chương 43: Phía sau màn hắc thủ
Chương 44: Thu thập đan hoàn
Chương 45: Hẹn xong đi thả hoa đăng đi
Chương 46: Phạt gân tẩy tủy
Chương 47: Chui vào Mãnh Hổ bang
Chương 48: Hổ Hạc Song Hình Quyền, đại sư
Chương 49: Nhiều mặt phản ứng
Chương 50: Thành Thanh Dương liên hoàn sự kiện