Chương 1: Ngoài ý muốn điên cuồng
Chương 2: Nữ Thần biếu tặng
Chương 3: Vĩnh Hằng Thế Giới
Chương 4: Open Beta bắt đầu
Chương 5: Trận doanh lựa chọn
Chương 6: Tiểu Mạc không thương tâm
Chương 7: Ẩn tàng may mắn chức nghiệp
Chương 8: Tiến vào Tân Thủ thôn
Chương 9: Dũng sĩ chứng nhận
Chương 10: Chen chúc địa đồ
Chương 11: Hung Ác Sói Hoang
Chương 12: Ma Tộc Trí Giả
Chương 13: Phệ Linh Ma Hồn
Chương 14: Lần thứ nhất thu hoạch
Chương 15: Kỳ diệu Thiểm Kích
Chương 16: Ẩn tàng chiến đấu thiết lập
Chương 17: Thì ra là thế
Chương 18: Tổ hợp công kích
Chương 19: Ngạc nhiên thu hoạch
Chương 20: Náo nhiệt sinh ý
Chương 21: Lên ào ào vật giá
Chương 22: Đệ nhất đơn sinh ý
Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
Chương 24: Khách tới ngoài ý muốn
Chương 25: Nữ Thần chuyển đến
Chương 26: VIP thẻ chi mê
Chương 27: Tao ngộ đánh lén
Chương 28: Phấn khởi phản kích
Chương 29: Truy giết địch nhân
Chương 30: Nữ Thần mời
Chương 31: Người chơi đội ngũ
Chương 32: Dũng Sĩ Chi Tâm
Chương 33: Bất Dạ Hoàng Thành
Chương 34: Dương Nhạc
Chương 35: Thần bí tay trái vũ khí
Chương 36: Kỳ lạ sinh hoạt chức nghiệp
Chương 37: Chú Văn sư
Chương 38: Thương Nghiệp hệ thống
Chương 39: Sủng Vật hệ thống
Chương 40: Cái thứ nhất sủng vật
Chương 41: Mạc Mạc Tiểu Lang
Chương 42: Đế Quốc nguy cơ
Chương 43: Trong bóng tối châm ngòi
Chương 44: Tam đại chủ thành
Chương 45: Cũng là trùng hợp như vậy
Chương 46: Lạc Nhật quân đoàn
Chương 47: Liên minh chỗ tốt
Chương 48: Bị đuổi giết
Chương 49: Phú thiếu liên minh
Chương 50: Thu mua hệ thống cửa hàng