Chương 1: Ai dám động đến em gái ta!
Chương 2: Giới Ngục tháp!
Chương 3: Một buổi sáng thất thế, người không bằng chó
Chương 4: Trời sập xuống, ca trước chịu lấy!
Chương 5: Ẩn giấu cảnh giới!
Chương 6: Thiên địa dị tượng!
Chương 7: Ai dám nói em gái ta!
Chương 8: Quốc sĩ!
Chương 9: Sao có thể sợ?
Chương 10: Nhất Kiếm Định Sinh Tử!
Chương 11: Sinh tử đài, quyết chiến!
Chương 12: Đời này không phải người Diệp gia
Chương 13: Ca cùng ngươi cùng chết!
Chương 14: Có ca nên như vậy!
Chương 15: Ca tính tình không tốt!
Chương 16: Nhất Kiếm Định Sinh Tử!
Chương 17: Đại kiếm tu!
Chương 18: Diệp Huyền mẫu thân!
Chương 19: Thật có lỗi, ta là đại kiếm tu!
Chương 20: Ta chỉ có ca ca!
Chương 21: Một kiếm này ra hậu quả!
Chương 22: Ra hai kiếm, coi như ta thua!
Chương 23: Ta vô địch, các ngươi tùy ý!
Chương 24: Bản tâm!
Chương 25: Trong mộng có khả năng!
Chương 26: Một người độc cản ba ngàn áo giáp!
Chương 27: Ngân giáp, kim đao!
Chương 28: Đế đô!
Chương 29: Quấy rầy!
Chương 30: Đế đô đệ nhất mỹ!
Chương 31: Diệp huynh, có thể hay không dời bước nói chuyện?
Chương 32: Nam nhi tốt, đáng ra nên như thế!
Chương 33: Thương Mộc học viện!
Chương 34: Liền ngươi nói nhảm nhiều!
Chương 35: Vô địch kiếm thể!
Chương 36: Kiếp sau còn làm ngươi muội muội!
Chương 37: Nhìn ngươi khó chịu!
Chương 38: Ta chỉ thích nam nhân!
Chương 39: Ta cũng thật đẹp trai!
Chương 40: Biết ta thích ngươi cái gì không?
Chương 41: Đánh hắn một trận?
Chương 42: Sợ cái gì, làm liền xong việc!
Chương 43: Ca, đánh hắn!
Chương 44: Kéo bè kéo lũ đánh nhau!
Chương 45: Diệp quốc sĩ!
Chương 46: Băng sơn!
Chương 47: Liền quyết sinh tử!
Chương 48: Ca ca là duy nhất, cũng là toàn bộ!
Chương 49: Tầng thứ hai tiếng bước chân!
Chương 50: Một trảo!