Chương 1: Tam cung tứ các, các ngươi chờ đó cho ta đi!
Chương 2: Ta là phế vật, vậy các ngươi tính toán cái gì!
Chương 3: Một người độc cản!
Chương 4: Chiến nhi, còn lại thì giao cho ta đi!
Chương 5: Ngày đó chi nhục, ba ngày sau gấp trăm lần hoàn trả!
Chương 6: Siêu cực phẩm Linh Nguyên Đan!
Chương 7: Hố chết tên vương bát đản kia!
Chương 8: Sinh tử chiến, có gì không dám?
Chương 9: Bị người giẫm có phải hay không rất thoải mái!
Chương 10: Không chết không thôi, ngươi còn chưa xứng!
Chương 11: Hoặc là lăn, hoặc là chết!
Chương 12: Một bước phá một trận!
Chương 13: Đến a, đánh ta a!
Chương 14: Đáng thương Lý gia nhị thiếu!
Chương 15: Hắn đến cùng có biết luyện đan hay không?
Chương 16: Đan kinh hãi bốn tòa!
Chương 17: Hắc Long Đỉnh, Long Hồn hiện!
Chương 18: Cửu Băng thương hội, Triệu Dương Thiên!
Chương 19: Chiến ca, ta là ngươi trung thành tiểu bàn a!
Chương 20: Khủng bố Cửu Long Tí!
Chương 21: Muốn chết Băng Long Vương!
Chương 22: Ngày hôm nay, các ngươi đều chết ở chỗ này!
Chương 23: Cửu long hợp nhất, Băng Long Vương hiện thế!
Chương 24: Toàn bộ đánh giết!
Chương 25: Trịnh Hạo khiêu chiến!
Chương 26: Cả đám đều quá không biết xấu hổ!
Chương 27: Mua sắm linh thạch, mục tiêu Thiên Nhất Trang!
Chương 28: Bạch Chiến tức giận!
Chương 29: Giết sạch, cướp sạch!
Chương 30: Ai cũng không trốn được!
Chương 31: Ngạnh kháng thiên lôi, đúc Cửu Long Thần Thể!
Chương 32: Phong thành, chỉ cho vào không cho ra!
Chương 33: Thần bí lệnh bài!
Chương 34: Trịnh Hạo lựa chọn, rời đi!
Chương 35: Thiên vì trận, địa vì mắt!
Chương 36: Một hòn đá ném hai chim!
Chương 37: Hỏa Vân sát trận, cái xác không hồn!
Chương 38: Ngươi làm bẩn y phục của ta!
Chương 39: 1 quyền đánh bay!
Chương 40: Tam Nguyên Trận Kỳ uy lực!
Chương 41: Bạch Chiến, thế lực hình thức ban đầu!
Chương 42: Ngoài ý muốn tin tức, Thiên Thánh sâm lâm!
Chương 43: Bí cảnh, âm mưu?
Chương 44: Điên cuồng âm mưu, đại đồ sát!
Chương 45: Cơ hội, ngưng luyện Cửu Long Không Gian!
Chương 46: Không chết, tuyệt đối không ngã xuống!
Chương 47: 1 đầu đùi gà giá trị!
Chương 48: Chuẩn bị mở hố!
Chương 49: Long Thiên Hạo lửa giận!
Chương 50: Dẫn xà xuất động, Bạch Chiến xuất thủ!