Chương 1: Nữ nhi của ta là Bỉ Bỉ Đông
Chương 2: Vũ Hồn thức tỉnh
Chương 3: Vũ Hồn Ngũ Trảo Kim Long
Chương 4: Điên cuồng đánh mặt
Chương 5: Chuẩn bị tiến về
Chương 6: Đến Vũ Hồn Thành
Chương 7: Bỉ Bỉ Đông ăn hàng thuộc tính
Chương 8: Cố Bắc Hồn Hoàn
Chương 9: Nhân viên quản lý ký túc xá là cái mỹ nữ?
Chương 10: Nhập chức nhân viên quản lý ký túc xá
Chương 11: Đái Văn Kiệt vs Mục Tiểu Bàn
Chương 12: Không nguyện ý biến thành nhện Bỉ Bỉ Đông
Chương 13: Cố Bắc lão sư tiềm chất
Chương 14: Săn bắn Hồn Hoàn đoạn mở đầu
Chương 15: Tiến về
Chương 16: Mục đích là hòa bình thế giới!
Chương 17: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
Chương 18: Phong Linh Lang bầy
Chương 19: Thông minh Phong Linh Lang đầu mục
Chương 20: Đến từ Hoa đạo sư trào phúng
Chương 21: Nắm đấm lớn mới là đạo lí quyết định
Chương 22: 2 lần rút thưởng
Chương 23: Bé thỏ đáng yêu như thế
Chương 24: Bé thỏ đáng yêu như thế, thật tốt ăn a
Chương 25: Để chúng ta nhện nướng
Chương 26: Hồn Hoàn, Hồn Cốt
Chương 27: Hệ thống chỗ sơ suất?
Chương 28: Thứ 1 Hồn Kỹ
Chương 29: Nhổ lông heo
Chương 30: Thái Thản Cự Viên?
Chương 31: Nhị Minh tuyệt vọng
Chương 32: Đần độn Đại Minh
Chương 33: Long Thần Lĩnh Vực
Chương 34: Chỉ thích bé thỏ hồng
Chương 35: Hồn Thú cộng chủ?
Chương 36: Hai cái bé thỏ hồng
Chương 37: Ám Ma Hóa Bạch Hổ
Chương 38: A Ngân
Chương 39: Chuẩn bị trở về
Chương 40: Tinh La Thành
Chương 41: Bỉ Bỉ Đông trận chiến mở màn
Chương 42: Lo nghĩ
Chương 43: Bạo lực nữ Bỉ Bỉ Đông
Chương 44: Sau cùng cơm trưa
Chương 45: Không nghĩ già đi
Chương 46: Đế Hoàng chi Uy
Chương 47: Thiên Tầm Tật
Chương 48: Thiên Đạo Lưu
Chương 49: Kim Long hiện thế
Chương 50: Thân mật khăng khít