Chương 1: Chấp niệm
Chương 2: Dị Giới vô địch hack 0 bản
Chương 3: Ta Từ Minh tới
Chương 4: Lưu lại ít đồ lại đi
Chương 5: Ngoại Luyện Tam Chuyển
Chương 6: Lão Quy Củ
Chương 7: Chỗ nguy hiểm nhất
Chương 8: Phi Vân Vũ Các
Chương 9: Phát hiện
Chương 10: Hoàn mỹ Chiến Đấu
Chương 11: Tiếp cận
Chương 12: Cố Hàn Mặc
Chương 13: Sư phụ
Chương 14: Nạp Giới
Chương 15: Hoàng Kim 10 ngàn lượng
Chương 16: Man Hoang Võ Phủ
Chương 17: Tiểu đệ
Chương 18: Nổi tiếng bên ngoài
Chương 19: Chùy tiền
Chương 20: Khiêu chiến
Chương 21: Chiến Lâm Mộc Thanh
Chương 22: Mua mệnh
Chương 23: Tiến giai công năng
Chương 24: Thần Khí Cửa Hàng
Chương 25: Văn Mãn
Chương 26: Lại cùng hắn chơi đùa
Chương 27: Cho chó ăn
Chương 28: Có dám ứng chiến?
Chương 29: Thổ đặc sản
Chương 30: Giây bại
Chương 31: Từ Khải xảy ra chuyện
Chương 32: Thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi
Chương 33: Quân Kỷ như núi
Chương 34: Lập tức! Thả!
Chương 35: Đi theo ta đi
Chương 36: Cảnh giới Nhập Vi
Chương 37: Bài Vị
Chương 38: Lừa bọn họ tiền làm gì
Chương 39: Treo giải thưởng
Chương 40: Danh Hiệu
Chương 41: Ám sát
Chương 42: Tuyền Tâm
Chương 43: Con rối
Chương 44: Bàn ăn
Chương 45: Tốc độ toàn bộ triển khai
Chương 46: Không có ngươi cái này tiểu đệ
Chương 47: Con hàng này thật sự là Lang Vương?
Chương 48: Vô sỉ
Chương 49: Càng ngày càng bạo
Chương 50: Nghĩ thông suốt