Chương 1: Chư thiên tối cường học viện
Chương 2: Viện trưởng dạy ta!
Chương 3: Bật hack nhân sinh
Chương 4: Ta muốn vô địch
Chương 5: Cửu Dương Chân Kinh
Chương 6: Là người? Là thần?
Chương 7: Rất thoải mái
Chương 8: Sư đệ, đừng sợ
Chương 9: Gọi gia trưởng
Chương 10: Ta mới 100 tuổi, ta còn có thể làm học sinh
Chương 11: Là ai đang đánh Thái Cực quyền?
Chương 12: Khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo
Chương 13: Ta cùng sư phụ là bạn học cùng lớp
Chương 14: Tân sinh Hoàng Dược Sư
Chương 15: Ngươi chính là thảm như vậy
Chương 16: Hoàng Dược Sư
Chương 17: Thế giới thí luyện nhiệm vụ
Chương 18: Thật là thơm
Chương 19: Đây thật là tiện tay thao tác
Chương 20: Kém nhất một giới học sinh
Chương 21: Chúng ta phải cố gắng
Chương 22: Thần Điêu làm học sinh?
Chương 23: Sẽ không quạnh quẽ
Chương 24: Đại Điêu
Chương 25: Trùng hợp đi ngang qua
Chương 26: Phụ thuộc thế lực
Chương 27: Thập Bát Đồng Nhân trận
Chương 28: Kim Sí Đại Bằng điêu thức ăn ngon tiệc rượu
Chương 29: Sơ cấp viện trưởng
Chương 30: Lý Tầm Hoan
Chương 31: Đạn Chỉ thần công vs Tiểu Lý Phi Đao
Chương 32: Đắc tội viện trưởng còn muốn đi?
Chương 33: Người trẻ tuổi
Chương 34: Thái Cực Sư Tử Hống
Chương 35: Nhỏ Độ Ách bái kiến sư thúc
Chương 36: Diệt Võ Đang, cứu Thiếu Lâm!
Chương 37: Có người tu tiên
Chương 38: Tiểu Đông Tà? Thật là thơm!
Chương 39: Quang minh tương lai
Chương 40: Ngươi đang làm gì?
Chương 41: Bí mật của ngươi cùng bí mật của ta
Chương 42: Ta liền lẳng lặng mà nhìn xem
Chương 43: Thời không học thuật giao lưu hội
Chương 44: Gọi ta một tiếng đại ca
Chương 45: Ngươi đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng
Chương 46: Quá xa xỉ
Chương 47: Lần thứ nhất tiểu trắc nghiệm
Chương 48: Chết một cái Lưu Bang, còn có một cái Lưu Bang
Chương 49: Mỗi một mới thế giới, ta đều giữ lại một phần đại bảo tàng
Chương 50: Ủy khuất ba ba Nhạc Bất Quần