Chương 1: Giá trên trời mua mệnh!
Chương 2: Thiên tài phế vật
Chương 3: Ngoan độc chi tâm
Chương 4: Tà Đồng lâm thế
Chương 5: Muốn chết? Thành toàn các ngươi!
Chương 6: Còn có cao thủ!
Chương 7: Trong rừng trận pháp
Chương 8: Hương diễm tràng cảnh
Chương 9: Giang hồ cứu cấp
Chương 10: Viết nhầm, tuyệt đối viết nhầm!
Chương 11: Ai chiếm ai tiện nghi
Chương 12: Đây là thứ quái quỷ gì?
Chương 13: Lòng tham lam
Chương 14: Thượng cổ thần trư?
Chương 15: Đi săn thời gian, gặp ma thời khắc
Chương 16: Ngươi đang gọi bọn hắn?
Chương 17: Rung động phá vỡ
Chương 18: Soái ca thật là đúng dịp
Chương 19: Nguyên lai ngươi như thế ngây thơ?
Chương 20: Cảm giác không sai
Chương 21: Ám Vệ lệnh bài
Chương 22: Đế quốc hôn ước
Chương 23: Đến thuốc chí độc
Chương 24: Hiểu lầm
Chương 25: Cự mãng bầy tập
Chương 26: Quá không đề phòng
Chương 27: Ta sẽ nghe lời!
Chương 28: Nhãn thuật diệu dụng
Chương 29: Dạ Thiên Minh kinh ngạc
Chương 30: Ngốc đến đáng yêu
Chương 31: Độc càng thêm độc
Chương 32: Cửu Vu dị biến
Chương 33: Bị cách không khinh bỉ
Chương 34: Tiên tông di tích
Chương 35: Tiếp thiên thần thú!
Chương 36: Cái gọi là cứu tinh
Chương 37: Soái ca cứu mạng!
Chương 38: Lại hố một lần!
Chương 39: Tiên cung cấm địa
Chương 40: Truyền thừa? Không hứng thú!
Chương 41: Nhận định nàng!
Chương 42: Truyền thừa mở ra
Chương 43: Không có cam lòng
Chương 44: Coi trọng Dạ Thiên Minh
Chương 45: Tiện nhân bắt đầu làm yêu (1)
Chương 46: Tiện nhân bắt đầu làm yêu (2)
Chương 47: Tiện nhân bắt đầu làm yêu (3)
Chương 48: Thoát thai hoán cốt
Chương 49: Trấn Yêu Tháp
Chương 50: Sinh nhận tử nhận