Chương 1: Lấy oán báo ân!
Chương 2: Tần Trầm trở về!
Chương 3: Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết!
Chương 4: Có một không hai yêu nghiệt giác tỉnh!
Chương 5: Ta cự tuyệt!
Chương 6: Lúc trở về, ngày mất mạng!
Chương 7: Phụ thân lời khuyên!
Chương 8: Lôi Thiên Tông!
Chương 9: Thánh viện, Thánh Tuyết Phù!
Chương 10: Võ Học Các!
Chương 11: Tiểu Na Di Bộ!
Chương 12: Đổ đấu!
Chương 13: Ngươi đụng phải ta, liền coi như ta thua!
Chương 14: Nhận thua!
Chương 15: Tiểu tiên nữ!
Chương 16: Thần mạch võ giả!
Chương 17: Trầm Mịch Nhị!
Chương 18: Nội viện, Tống Khải Kiệt!
Chương 19: Tân sinh khảo hạch!
Chương 20: Uy hiếp!
Chương 21: Trận pháp hư huyễn thú!
Chương 22: Liệp sát hành động!
Chương 23: Thu hoạch phong phú!
Chương 24: Đánh không sai!
Chương 25: Kỷ Hàn Diễn!
Chương 26: Luyện Thể tứ trọng!
Chương 27: Ẩn hình thiên phú!
Chương 28: Lực chiến mọi người!
Chương 29: Hoàn ngược! Ba canh!
Chương 30: Phá kỷ lục!
Chương 31: Đánh tới ngươi tin!
Chương 32: Khen thưởng!
Chương 33: Sinh Niệm Công!
Chương 34: Một tuần sau, đánh với ngươi một trận!
Chương 35: Thị Huyết Thần Ma, Thị Huyết Ma Nhận!
Chương 36: Thiểm Điện đao pháp!
Chương 37: Ngươi muốn chết sao?
Chương 38: Ta xem là thành ý
Chương 39: Ba ba ba!
Chương 40: Danh tiếng đại chấn!
Chương 41: Lại đột phá! Luyện Thể lục trọng!
Chương 42: Ước chiến sớm!
Chương 43: Hành hung Viên Anh!
Chương 44: Giáp viện viện trưởng, Lâm Hòa Thông!
Chương 45: Chỉ đạo Lâm Hòa Thông!
Chương 46: Võ vận ngọc bài!
Chương 47: Quỷ dị phương pháp!
Chương 48: Niệm hải sinh!
Chương 49: Niệm tháp!
Chương 50: Tứ viện thi đấu! Canh hai cầu đề cử!