Chương 1: Lý Phù Trần
Chương 2: Kim Sắc Tiểu Phù
Chương 3: Vũ Học Các
Chương 4: Thiên phú khôi phục
Chương 5: Tôi luyện thực chiến
Chương 6: Võ giả đồ trang sức
Chương 7: Dương Kỳ
Chương 8: Oanh động
Chương 9: Bị đánh lén
Chương 10: Chém giết
Chương 11: Căn cốt
Chương 12: Thân Đồ Gia Tộc
Chương 13: Thối Thân Trì
Chương 14: Chí khí
Chương 15: Hồng Ngọc Công tầng thứ sáu
Chương 16: Xích Tuyết Đan
Chương 17: Lục trọng trung kỳ
Chương 18: Lý Sơn Hà
Chương 19: Hồng Ngọc Chi Xúc
Chương 20: Trước giờ
Chương 21: Thiên tài chiến bắt đầu
Chương 22: Cái đích cho mọi người chỉ trích
Chương 23: Truyền âm nhập mật
Chương 24: Đại cục làm trọng
Chương 25: Lý Gia lão tổ
Chương 26: Đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi
Chương 27: Cách chức làm chi mạch
Chương 28: Quan gia khắc tinh
Chương 29: Đệ nhất chi tranh giành
Chương 30: Đoạt giải nhất
Chương 31: Ban thưởng
Chương 32: Tiến về trước Thương Lan Tông
Chương 33: Căn cốt khảo thí
Chương 34: Thanh Vân Lộ
Chương 35: Nhất đẳng Ngoại tông đệ tử
Chương 36: Xích Hỏa Quyết
Chương 37: Lập uy
Chương 38: Thối Thể Đan
Chương 39: Câu cá nhiệm vụ
Chương 40: Bàn tay Tiên Ngư
Chương 41: Cấp hai Bảo Ngư
Chương 42: Hồng Ngọc Chi Thương
Chương 43: Quy củ cùng thực lực
Chương 44: Xích Cấp Chiến Thân
Chương 45: Quặng mỏ
Chương 46: Phân cách khoáng thạch
Chương 47: Thực lực đại tiến
Chương 48: Hành hung Chu Hoài Long
Chương 49: Danh dương ngoại tông
Chương 50: Lục sắc linh hồn