Chương 1: Một trang sách
Chương 2: Hồ Lô oa?
Chương 3: Linh khí
Chương 4: Võ Đang
Chương 5: Chử Vũ đạo trưởng
Chương 6: Linh khí khôi phục
Chương 7: Tu hành
Chương 8: Trương Hạo Vũ
Chương 9: Kungfu
Chương 10: Ta không am hiểu đánh nhau
Chương 11: Ngạc Ngư Bang
Chương 12: Bắn súng
Chương 13: Lão đầu
Chương 14: Thiên Long Bát Âm
Chương 15: Khoa học
Chương 16: Hủy diệt Phủ Đầu Bang
Chương 17: Sắp rời
Chương 18: Đại hội thể dục thể thao
Chương 19: Biến hóa
Chương 20: Một phong nghiên cứu báo cáo đưa tới cải biến
Chương 21: Phương trận
Chương 22: Tự kỷ ở giữa nói chuyện
Chương 23: Leo núi
Chương 24: Sóc con
Chương 25: Vườn bách thú
Chương 26: Bách thú chi vương, cuối cùng chỉ là bách thú chi vương
Chương 27: Bách Biến Tinh Quân
Chương 28: Giáo sư
Chương 29: Vũ khí tư tưởng
Chương 30: Hồng trần luyện tâm
Chương 31: Tìm đường chết Lý Trạch Tinh
Chương 32: Trao đổi
Chương 33: Trở về
Chương 34: Nhân sinh nhiều ảo tưởng
Chương 35: Thiên Tàm Biến
Chương 36: Mới giang hồ
Chương 37: Bái sư
Chương 38: Con đường phía trước
Chương 39: Trời không sinh Diệp Tri Thu, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài
Chương 40: Lưỡng Nghi Kiếm pháp
Chương 41: So kiếm
Chương 42: Võ Đang một ngày
Chương 43: Thi đấu
Chương 44: Một kiếm
Chương 45: Võ Đang chư đệ tử
Chương 46: Xông sơn
Chương 47: Công Tôn Hoằng
Chương 48: Địch mập mạp phụ thể Diệp Tri Thu
Chương 49: Thụ công
Chương 50: Thiên Tàm Quyết