Chương 1: Đại Đế chết non, bắt đầu gặp lại
Chương 2: Đế kinh truyền thừa
Chương 3: Lừa gạt Đế binh
Chương 4: Lùi lại mà cầu việc khác
Chương 5: Chuẩn Đế cấp bậc pháp khí
Chương 6: Hắc Hoàng tiểu kim khố
Chương 7: Vô tận bể khổ
Chương 8: Tử khí tung hoành ba vạn dặm
Chương 9: Đế giả công tội
Chương 10: Ra Tử Sơn
Chương 11: Đế chi tùy tùng
Chương 12: Hăng hái Cổ Thiên Thư
Chương 13: Vô Thủy đế tử
Chương 14: Từ chối nhã nhặn hộ đạo
Chương 15: Cuối cùng rồi sẽ lên đường
Chương 16: Đông Hoang Bắc Vực
Chương 17: Truy tung
Chương 18: Hắc Hoàng năm đó làm qua chuyện tốt
Chương 19: Thánh Nhân quyết đấu
Chương 20: Tử Chung trấn áp
Chương 21: Hắc Hoàng nhị cáp
Chương 22: Lập kế hoạch Tây Hoàng Môn
Chương 23: Huyền Đế Hắc Hoàng lời tựa
Chương 24: Dao Trì bí văn
Chương 25: Thánh giả giải hoặc
Chương 26: Phẫn nộ la lỵ
Chương 27: Thánh giả luận đạo thai
Chương 28: Phỏng đoán cùng thịnh thế
Chương 29: Điên cuồng đánh call
Chương 30: Vô hình tiến giai
Chương 31: Dao Trì dị biến
Chương 32: Trong hồ nữ quỷ
Chương 33: Đế binh cảm ứng
Chương 34: Đế Tử phong thái 【 cầu cất giữ cầu hoa tươi 】
Chương 35: Đế giả tình thâm
Chương 36: Thánh Thể bi ca
Chương 37: Thánh Tử Tần Huyền
Chương 38: Đại khủng bố đại tạo hóa 【 cầu cất giữ cầu hoa tươi 】
Chương 39: Dọa ngất Hắc Hoàng
Chương 40: Cao phối bản Nhất Khí Hóa Tam Thanh 【 cầu cất giữ cầu hoa tươi 】
Chương 41: Lời đồn lên
Chương 42: Dao Trì Đạo Quân 【 cầu cất giữ cầu hoa tươi 】
Chương 43: Đạo Quân lâm Tinh Nguyệt
Chương 44: Đêm trăng tranh phong
Chương 45: Kết cục cùng kết thúc
Chương 46: Thần văn đúc binh 【 cầu cất giữ hoa tươi 】
Chương 47: Kỳ hoa đế binh bách khoa toàn thư
Chương 48: Đế Tử cái cân? 【 cầu cất giữ hoa tươi đánh giá 】
Chương 49: Huyền Thiên Xứng
Chương 50: Trưởng giả như bảo