Chương 1: Tâm không tàn nhẫn, đứng không vững!
Chương 2: Siêu cấp thẻ bài hệ thống!
Chương 3: Tuyệt thế võ giả!
Chương 4: Tuyệt thế oai!
Chương 5: Sát phạt dứt khoát!
Chương 6: Thiên phu trưởng!
Chương 7: Cực kỳ buồn cười!
Chương 8: Đại tướng!
Chương 9: Khiêu khích!
Chương 10: Pháp khí!
Chương 11: Trần Đạo Tông diệt!
Chương 12: Nguy cơ tứ phía!
Chương 13: Sức mạnh tăng lên dữ dội!
Chương 14: Chúa công thần uy!
Chương 15: Như hổ thêm cánh!
Chương 16: Một người một ngựa, trấn ngàn quân!
Chương 17: Nhất lưu võ tướng!
Chương 18: Diệt địch!
Chương 19: Cắn giết!
Chương 20: Quảng Nguyên Thành!
Chương 21: Tiệc rượu phong ba!
Chương 22: Châu chấu đá xe!
Chương 23: Ngươi đánh?
Chương 24: Tin tức tốt!
Chương 25: Có ta vô địch!
Chương 26: Lấy ra chiến tướng!
Chương 27: Nghiền ép!
Chương 28: Thần Võ tướng quân!
Chương 29: Có sợ gì?
Chương 30: Xuất chinh!
Chương 31: Hãm trận doanh xuất kích!
Chương 32: Chém giết!
Chương 33: Sử dụng thẻ bài!
Chương 34: Thằng hề!
Chương 35: Phản hồi về!
Chương 36: Thực lực tăng lên dữ dội!
Chương 37: Liêu quân đến!
Chương 38: Trêu chọc Liêu quân tướng quân!
Chương 39: Dù cho tiên thần, cũng muốn nhắm mắt!
Chương 40: Náo động toàn quốc!
Chương 41: Liêu quân tụ tập!
Chương 42: Liêu Quốc đại tướng quân tử vong?
Chương 43: Xung đột!
Chương 44: Là ai cho các ngươi dũng khí?
Chương 45: Thần Võ Hầu!
Chương 46: Vây công!
Chương 47: Toàn quân hủy diệt!
Chương 48: Tứ phương đều biết!
Chương 49: Mắc lừa!
Chương 50: Mười chiêu giết địch!