Chương 1: Cửu U môn ‘Thánh tử’
Chương 2: Võ hồn ‘The Star Forger’
Chương 3: Kinh Hồng Tam Đao
Chương 4: Trốn tránh ‘Cửu U môn’
Chương 5: Lưu vong con đường!
Chương 6: Dễ như trở bàn tay công lao
Chương 7: Cửu U môn chủ ‘Lệ Phi Vũ’
Chương 8: Nghi hoặc không rõ!
Chương 9: Không dám nghĩ tiếp
Chương 10: Ngươi lại muốn nghỉ ngơi sao?
Chương 11: Hà Tự Tại chạy!
Chương 12: Giết ngược lại!
Chương 13: Đến Viêm Vẫn tông địa giới
Chương 14: Phủ đều!
Chương 15: Viêm Vẫn tông sơn môn!
Chương 16: Thanh Nhan
Chương 17: Trương Phong kiểm tra
Chương 18: Thánh thể hiển lộ
Chương 19: Viêm Vẫn tông Thánh tử
Chương 20: Thánh tử đãi ngộ
Chương 21: Thực lực tăng vọt!
Chương 22: Nội tâm bị chấn động!
Chương 23: Cửu U môn tìm đến rồi
Chương 24: Hắn chết rồi!
Chương 25: Mạc Ngôn võ hồn!
Chương 26: Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra
Chương 27: Ăn sạch tông môn tất cả đan dược!
Chương 28: Đại năng chuyển thế?
Chương 29: Ta đi chém giết Lệ Phi Vũ!
Chương 30: Trong nháy mắt lĩnh ngộ đao ý
Chương 31: Nhìn thấy lao tù!
Chương 32: Chỉ tay tiêu diệt!
Chương 33: Cửu U môn diệt!
Chương 34: Rời đi Viêm Vẫn tông!
Chương 35: Thanh Long thành
Chương 36: Không có hứng thú!
Chương 37: Diệt hắn toàn tộc!
Chương 38: Quan Nguyệt Lâu!
Chương 39: Thiên kiêu đến!
Chương 40: Coi rẻ thiên kiêu?
Chương 41: Vượt cấp giết địch thiên kiêu!
Chương 42: Một chiêu!
Chương 43: Đề thương nhất trảm!
Chương 44: Pháp tượng lão tổ!
Chương 45: Hư Không Trảm!
Chương 46: Chấn động toàn bộ Vệ Châu
Chương 47: Thương nghị!
Chương 48: Vân Lam tông
Chương 49: Vì sao tự tiện xông vào bản tông?
Chương 50: Một đao!