Chương 1: Siêu Cấp Chí Tôn VIP
Chương 2: Vượt qua Tây Du
Chương 3: Tiên Sơn chọn đồ đại điển
Chương 4: Phàm tục Vương phủ, con kiến hôi ngươi!
Chương 5: Ưa thích dùng sự thực đánh mặt
Chương 6: Vào tu hành đường, sinh tử không tại tay
Chương 7: Dương Viên Mãn
Chương 8: Bồ Đề đệ tử tên
Chương 9: Thiên phú quá mạnh cũng là sai lầm
Chương 10: Bồ Đề truyền pháp
Chương 11: Xuống núi
Chương 12: Thiên Đình Thần Tướng
Chương 13: Giết ngươi như giết chó
Chương 14: Vượt không gian đối thoại
Chương 15: Vị hôn thê
Chương 16: Bá đạo Hậu Thổ
Chương 17: Hạo Nhiên Tiên Tông
Chương 18: Tiên gia di tích
Chương 19: Nhiều tiểu nhân tác quái
Chương 20: Còn có ai, muốn ngăn ta sao?
Chương 21: Ngũ Hành Sơn
Chương 22: Hậu Thiên Ngũ Hành tinh khí
Chương 23: Như Lai!
Chương 24: Cuồng bạo trảm Như Lai!
Chương 25: Hồi Phương Thốn Sơn
Chương 26: Sau lưng 18 tầng Địa Ngục
Chương 27: Điên cuồng
Chương 28: Giết ta, đây chính là hậu quả!
Chương 29: Trong lòng nhất thiết sụp đổ
Chương 30: Từ nay về sau... Chiến Thiên!
Chương 31: Đem tội tiến hành tới cùng!
Chương 32: 1 người đi xa
Chương 33: Ma Tông đánh tới
Chương 34: Đột ngột đại chiến
Chương 35: Ai cho các ngươi lá gan?
Chương 36: Cùng cảnh vô địch
Chương 37: Chuẩn bị đột phá
Chương 38: Phá cảnh! Thiên tư kinh hãi Hồng Hoang!
Chương 39: Quỷ dị Thành Tiên kiếp
Chương 40: Bất Phong Ma, Bất Thành Hoạt
Chương 41: Độ kiếp sau thu hoạch
Chương 42: Tru Tiên Tứ Kiếm
Chương 43: Kỳ Lân trứng bên trong sắc lang
Chương 44: Thông Thiên Giáo Chủ
Chương 45: Bái sư Thông Thiên
Chương 46: Nhập Hoa Quả Sơn
Chương 47: Hoa Quả Sơn nhị đại vương
Chương 48: Long Cung lấy Thần binh
Chương 49: Thân phận bại lộ
Chương 50: Tổ Long phần